Kulttuuriala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. LAB-ammattikorkeakoulun monialaisten digitaaliset ratkaisut -koulutusten yhteisenä piirteenä on osaamisen uusintaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tällä YAMK-koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin. 

Kulttuurian digitaaliset ratkaisut -koulutuksen keskiössä ovat digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden kehittäminen. Lähtökohtana on  moderni käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD) ketterine kehitysmenetelmineen. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen teknologiaympäristön tulevaisuuden näkymistä sekä sähköisten palvelujen konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta parhaan arvon ja käyttökokemuksen (UX) luomiseksi. Opetuksessa painotetaan mobiililaitteita ympäristönä. Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä omassa hankkeessa

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä median ja muotoilun digitaalisissa ratkaisuissa. 

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, joihin on osin verkko-osallistumismahdollisuus. Opiskelijan opintojaksovalintojen mukaan on myös viikon kestäviä intensiivijaksoja. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi