Kulttuuriala (ylempi AMK), kuvataide, Lappeenranta, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Syvennä taiteellista ja teoreettista osaamistasi kuvataiteen YAMK-opinnoissa

Kuvataiteen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon lähtökohtana on henkilökohtaiseen näkemykseen perustuva, riippumaton taiteen tekeminen ja sen tutkiminen. Taiteellisen työskentelyn lisäksi koulutuksessa painotetaan taiteilijoiden valmiuksia tuoda omaa osaamistaan ja tuotantoaan esille sekä visuaalisesti, suullisesti että kirjallisesti. 

Opinnoissa syvennät omaa taiteellista ja teoreettista osaamistasi. Lisäksi saat valmiuksia tuoda omaa osaamistasi ja tuotantoasi esille.

Opetus on monimuoto-opetusta, opinnot järjestetään etukäteen sovittuina ajankohtina, osittain kampuksella ja osittain verkossa. Ohjaus toteutetaan pääasiassa ryhmässä ja opiskelijan omaa taiteellista kehittymistä tukevat opettajatuutorit.

Opinnäytetyö on henkilökohtainen taideprojekti, josta kirjoitetaan raportti. Kuvataiteen yhteisiä opinnäytetyönäyttelyitä on järjestetty viime vuosina esimerkiksi Forum Boxissa ja Kaapelitehtaalla Helsingissä. Opinnäytetyö voi olla muutakin kuin perinteinen taidenäyttely.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB brand image girl mirror reflection

Kevään yhteishaku 2021

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin ja valintakoeohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi