Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Uusia urapolkuja luovan alan ammattilaisille 

Uudistavan muotoiluajattelun ylemmän ammattikorkeakoulutukinnon opinnot on tarkoitettu erityisesti muotoilu- ja media-alan ammattilaisille. Ne keskittyvät käyttäjä- ja ihmislähtöiseen, yhteisölliseen (co-design) ja kokeilevaan kehittämiseen sekä muotoiluajatteluun perustuvan, mutta tutkimukselliset perustelut (evidence based) sisältävän toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Koulutuksen käynyt muotoilu- tai media-alan ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristövastuullinen suunnittelu. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Uudistavan muotoiluajattelun ylempi ammattikorkeakoulututkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämis- ja innovaatioprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakas- ja sidosryhmäkokemusta kehittävä, ihmislähtöinenlähtöinen kehittämistutkimus, asiakkaita, erilaisia käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. 

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Ydinopintojen lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9–17 ja la klo 9–16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
Marjut Uotila, vaatesuunnittelija

"YAMK-tutkinto on ollut ehdottomasti eteenpäin vievä askel"

Vaatesuunnittelija, yrittäjä ja Muotoiluinstituutista aikoinaan valmistunut Marjut Uotila päätti jatkaa opintojaan YAMK-tutkinnon parissa. 

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita