Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Hanki uutta osaamista työelämän muutoksiin 

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuttuja toimenkuvia ja synnyttää jatkuvasti uusia osaamistarpeita työelämässä. Tällä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavalla koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin.

Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut -opintojen keskiössä ovat digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden kehittäminen. Lähtökohtana on käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD) ja sen modernit kehitysmenetelmät. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen teknologiaympäristön tulevaisuuden näkymistä sekä sähköisten palvelujen konsepti- ja käyttöliittymäsuunnittelusta (UI) parhaan arvon ja käyttökokemuksen (UX) luomiseksi. Opetuksessa painotetaan ympäristönä mobiililaitteita. Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä omassa hankkeessa

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä median ja muotoilun digitaalisten ratkaisuiden parissa.

Ydinopintoihin sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opintoihin voi osallistua osin verkon kautta. Osa valinnaisista opintojaksoista järjestetään myös viikon mittaisina intensiivijaksoina. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita