Lääkehoito

Farmakologia:
Tavoitteet:
Opiskelija tunnistaa farmakokinetiikan ja -dynamiikan perusteet ja alan muun terminologian ja ymmärtää lääkeaineinteraktioiden syntymekanismit. Opiskelija osaa nimetä tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet ja arvioida lääkkeiden turvallista käyttöä eri potilasryhmien hoidossa. Opiskelija osaa perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta ja tukea potilasta lääkehoidon toteutuksessa.
Sisällöt:
Kurssilla käsitellään seuraavat aihealueet:
Farmakokinetiikka ja -dynamiikka
Autonomisen hermoston farmakologia
Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Diabeteslääkkeet
Neurologisten sairauksien lääkehoito
Psyykelääkkeet
Mikrobilääkkeet ja rokotteet
Ruuansulatuselimistön sairauksien lääkehoito
Hormonihoitojen lääkkeet
Reuma- ja kihtilääkkeet
Uskomuslääkkeet

Lääkehoito:
Turvallinen lääkehoito:
Lääkehoidon juridiikka ja etiikka
Lääkehuolto (lääkkeen tilaaminen, toimittaminen, säilyttäminen ja hävittäminen)
Lääkehoitopassi ja siihen rekisteröityminen

Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen
Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot (aseptiikka) (i.m, iv.)
Lääkeannosteluun liittyvät käsitteet, Nine Rights
Toteutusaika
15.02.2021 - 04.04.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa sairaanhoitajan juridisen ja eettisen vastuun lääkehoidossa
- toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti ja arvioida lääkehoidon vaikutusta
- luetella tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden farmakologiset vaikutusmekanismit, haitat ja vasta-aiheet
- perustella lääkkeen valintaa lääkeaineen ominaisuuksien, lääkeaineinteraktioiden ja hoitomyöntyvyyden näkökulmasta
- ohjata asiakasta lääkehoidon toteutuksessa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi koostuu kahdesta osasta, Lääkehoito 2 op ja Farmakologia 3 op.

Lääkehoidon opetus:
Aloitusluento ja työpaja-tunnit verkossa, harjoitustunnit, simulaatio ja testit/tentti Moodlessa kampuksella.

Harjoitustunnit ja työpajatunnit:
- Opintojaksolla toteutetaan tiimioppimisen mallia, jossa käytetään käänteistä oppimista
- Aiheeseen on etukäteen perehdyttävä teoreettisesti itsenäisesti
- Harjoitustunneilla harjoitellaan erilaisia lääkehoitoon liittyviä kädentaitoja.

Farmakologian opetus:
Luennot, harjoitustunnit, mahdolliset pistokokeet ja lopputentti Moodlessa.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Anatomian ja fysiologian perusteet
Hoitotyön perusosaaminen
Kliinisen hoitotyön menetelmät
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kaksi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
Farmakologia ja lääkehoito:
-Moodle-alustan materiaalit
-Saano, Taam-Ukkonen. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro 2020
- THL: Turvallinen Lääkehoito 2016
-Aihealueen Käypä hoito -suositukset
-Koulu, Mervaala. Farmakologia ja Toksikologia, Medicina, 8. painos tai uudempi tai
-Ruskoaho, Hakkola ja Huupponen, Lääketieteellinen farmakologia, Duodecim 2019
Opettaja
Titta Sainio, Outi Koivulahti, Marjut Louhelainen
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Farmakologia:
Lopputentti. Saadakseen hyväksytyn arvosanan opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä.

Lääkehoito: Saadakseen hyväksytyn arvosanan lääkehoidosta (2 op), opiskelijan tulee saavuttaa 50 % lopputentin maksimipisteistä.
Lääkehoitoon liittyvät itsenäiset tehtävät, harjoitukset ja simulaatiot suoritettuna, arviointi hyväksytty/hylätty

· Lääkehoitoon liittyvät tentit, arviointi 1-5 (painoarvo 2/5)
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi