Liiketoimintaosaaminen ja yrityssimulaatio

Yritysinformaatio ja sen hyödyntäminen; yrityksen päätöksenteon simulointi yrityssimulaation avulla sekä yrityssimulaatioon liittyvä valmennus ja tukiluennot; yrityssimulaation päätöksenteko tiimityönä, seuranta ja raportointi sekä yhteinen loppuseminaari.
Toteutusaika
11.01.2023 - 23.02.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys (verkkoluennot) julkaistaan joulukuun 2022 loppuun mennessä. Seuraathan lukujärjestystä tästä linkistä.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tulkita miten strategiset liiketoimintapäätökset vaikuttavat globaaleilla markkinoilla toimivan yrityksen menestykseen
- toimia vahvasti kilpailluilla markkinoilla ja tulkita liiketoiminnan syy-seuraussuhteita
- hyödyntää yrityksen taloudellisia ja muita raportteja liiketoimintapäätöksissä
- työskennellä virtuaalisessa tiimissä osana yrityksen johtoryhmää
- analysoida yrityksen ulkoista toimintaympäristöä ja sisäistä tehokkuutta
- muodostaa johdonmukaisen strategian ja toteuttaa sen operatiivisilla päätöksillä
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Moodlen aineisto ja yrityssimulaation ohjeistus sekä muu opintojakson aikana jaettava opintojakson kokonaisuuden ymmärtämistä tukeva materiaali.
Lähiopetuspäivät
11.1.2023 12.00–14.00
17.1.2023 10.00–12.00
25.1.2023 10.00–12.00
31.1.2023 10.00–12.00
7.2.2023 10.00–12.00
14.2.2023 10.00–12.00
22.2.2023 10.00–12.00
Opettaja
Jukka Sirkiä
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojaksolle osallistuvien opiskelijoiden on osallistuttava ensimmäiselle luennolle, jolloin muodostetaan tiimit yrityssimulaatiota varten.

Oppimisympäristö 
Aiheen infoluento, virtuaaliset yrityssimulaation kierrokset, Investor deckin / sijoittajapresiksen laatiminen suomeksi tai englanniksi, tiimityöskentely ja opintojakson yhteinen loppuseminaari.

Arviointimenetelmät
Kurssin tehtävät arvioidaan ja osallistuminen simulaatiokierroksille sekä ryhmässä yrityssimulaation loppuunsaattaminen. Vaadittujen aineistojen tuottaminen yksilö- ja tiimityönä sekä alkuperehdytykseen ja loppuseminaarin esitykseen osallistuminen.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi