Medianomi (AMK), graafinen suunnittelu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Graafinen suunnittelija on media-alan moniosaaja

Graafista suunnittelua opiskelleena medianomina olet visuaalisesti vahva ja monipuolinen media-alan osaaja. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi viestintä- tai mainostoimisto, mediatalo, kustantamo, pelifirma tai palvelumuotoiluun erikoistunut toimisto Suomessa tai ulkomailla.

Saat opinnoistasi valmiuksia monipuolisiin työtehtäviin esimerkiksi julkaisemisen, markkinointiviestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, sarjakuvan, animaation, informaatiomuotoilun, peli-, käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun tai kirjainmuotoilun parissa.

Opinnoissasi hankit ja kehität ammatissa tarvittavia taitoja, esimerkiksi luovuutta ja visualisointikykyä sekä ammatillisia viestintätaitoja ja yleissivistystä. Opit omaksumaan alan nopeat muutokset ja kehittämään omaa osaamistasi. Voit myös laajentaa ammatillista osaamistasi lähtemällä kansainväliseen opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Graafisen suunnittelun koulutus toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään, ja työelämän kanssa tehtävien projektien ja hankkeiden ansioista työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Ensimmäisen työpaikan saat usein opintojen aikana luotujen kontaktien kautta.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi