Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus, 30 op

Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaava, digitaalisten palveluiden vaikuttava hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää ammattilaisten osaamista toimia digitaalisissa ympäristöissä ja palveluissa. Tarvitaan myös osaamista kehittää palveluita monitoimijaisessa tiimissä sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimukset huomioiden.
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä.
Toteutusaika
30.03.2022 - 31.05.2023
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
Koulutus on osallistujille maksuton

monialainen osaaminen sosiaali ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä kuva

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat   

  • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.)
  • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla
  • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat 
  • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.  

Sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen ja muotoiluosaamiseen sekä hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että ne vastaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
  • Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
  • Vapaavalinnaiset sisällöt 5 op
  • Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Koulutuspäivät

Kevät 2022

Koulutus alkaa orientaatiopäivällä 30.3.2022 klo 9.00 - 15.00.

12.4.2022
17.5.2022

Syksy 2022

23.8.2022
12-13.9.2022
27.9.2022
3.10.2022
6.10.2022
1.11.2022
15.11.2022
29.11.2022

Kevät 2023

26.1.2023
7.2.2023
14.3.2023
25.4.2023

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Koulutus on laajuudeltaan 30 op ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Ryhmäkoko

max. 10 henkilöä

Hakeminen

Hakuaika 10.1.2022 - 13.2.2022. Ilmoittautumislomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi ilmoittautumislomaketta.

Hae koulutukseen tästä

HUOM! Linkki aukeaa 10.1.2022 ja se ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 25.2.2022.  Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 4.3.2022 mennessä. Myös varasijoille valituille ilmoitetaan 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 9.3.2022. Heidän tulee ottaa paikka opiskelupaikka vastaan 16.3.2022 mennessä.

Peruutusehdot

Kysy lisää

Annamaija Id-Korhonen
Lehtori
annamaija [dot] id-korhonenatlab [dot] fi