Monikulttuurisuus yrityksen kilpailuetuna

Aikooko yrityksenne rekrytoida työntekijöitä ulkomailta ja haluaa kehittää yrityskulttuuriaan moninaisemmaksi ja osallistavammaksi? Tiedätkö, miten yritys voi hyötyä monikulttuurisuudesta ja miten moninaisuutta pitää johtaa?
Laajuus
4-8 tuntia tai sopimuksen mukaan
Paikka

LABin/asiakkaan tiloissa tai verkossa

Monikulttuurisuus

Tavoite

Koulutus tuo esiin monikulttuurisuuden etuja ja haasteita, joita työelämässä voi tulla esiin, jos moninaisuutta ei johdeta oikein. Se antaa myös konkreettisia työkaluja osallisuuden kehittämiseen työpaikoilla.

Kenelle?

Koulutus soveltuu yrityksille ja organisaatioille, joilla on kansainvälisiä työntekijöitä.

Sisältö

  • Monikulttuurisuus yrityksen kilpailuetuna
  • Kuinka luoda osallistava yrityskulttuuri?
  • Kuinka ratkaista monikulttuurisuushaasteita yrityksessä? (Ratkaisukeskeisyys, kulttuurisensitiivinen ohjaus / perehdytys työhön)

Ryhmäkoko

Enintään 50 hlöä

Asiantuntija

Jaana Häkli, lehtori
Jaanalla on 23 vuoden työkokemus kulttuurienvälisen viestinnän ja moninaisuuden johtamisen opetuksesta LAB-ammattikorkeakoulussa erityisesti kansainvälisille ryhmille. Hän osallistuu globaalikasvatukseen ja moninaisuuteen liittyviin projekteihin ja hänellä on myös opinto-ohjaajan pätevyys.

tai

Derek Mitchell, lehtori
Derek on työskennellyt ja asunut maissa kuten Australia, Nepal ja Intia ja hän on kokenut kultturienvälisen kompetenssin ja englannin kielen kouluttaja.  

Peruutusehdot
LAB-ammattikorkeakoulun koulutuksen yleisten sopimusehtojen mukaisesti

Kysy lisää!

Joanna Vihtonen
Lehtori
joanna [dot] vihtonenatlab [dot] fi