Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele palvelumuotoilua

Palvelumuotoilija on luova ongelmanratkaisija   

Palvelumuotoilu on ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Alaa opiskelleena muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautuneissa yrityksissä, pelifirmoissa tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoavissa toimistoissa Suomessa tai ulkomailla. 

Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyky. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja opit tarkastelemaan suunnittelukohteita monipuolisesti. Tunnistat ihmisten tarpeet ja kehität palveluita ja strategioita niiden pohjalta. Opiskelet monitilaista suunnittelua ja opit luomaan ratkaisuja niin rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöihin kuin lisättyihin todellisuuksiinkin (VR, AR, XR). 

Opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan ongelmia. 

Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta – meillä et vain opiskele, vaan olet mukana kehittämässä muotoilun tulevaisuutta. 

Kuva
Palvelumuotoilun opiskelija Satu Kiiski

"Palvelumuotoilu houkutteli myös siksi kun sitä tarvitaan lähes kaikkialla. Muotoilijat voivat työllistyä minne päin maailmaa tahansa esimerkiksi muotoilutoimistoihin, pelifirmoihin tai kaupunkisuunnitteluun." 

Kuva
A boy in the mirror

Syksyn yhteishaku 2.–16.9.2020

Opiskelun ja työn parhaat puolet samasta paikasta! Tutustu syksyn yhteishaun koulutustarjontaan ja aikatauluihin.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita