Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutus_sisustussuunnittelu

Kalustemuotoilun ja tilojen suunnittelun ammattilaiseksi

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutuksesta valmistut kalusteiden ja tilojen muotoilun asiantuntijaksi. Saat valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä. Voit työskennellä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavassa yrityksessä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Opinnoissasi perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun. Pääset kehittämään ratkaisuja erilaisiin suunnittelutehtäviin, ja opit huomioimaan suunnittelutyössäsi käyttäjien henkilökohtaiset, sosiaaliset ja kulttuuriset toiveet sekä ympäristön asettamat vaatimukset.

Koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ- ja vapaa-ajan ympäristöjen ja kaupallisten ympäristöjen suunnitteluun. Opiskelet myös tiloihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden suunnittelua. Keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Opiskelu tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään.

Kuva
A boy in the mirror

Syksyn yhteishaku 2.–16.9.2020

Opiskelun ja työn parhaat puolet samasta paikasta! Tutustu syksyn yhteishaun koulutustarjontaan ja aikatauluihin.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita