Ohjelmistorobotiikka käytännössä ja UiPath

Opintojakso koostuu tutustumisosiosta (1), teoriaosioista (2 - 4) ja UiPathin käytännön harjoituksista (5). Tutustumisosio johdattelee opiskeltavaan aiheeseen, minkä jälkeen aihealueita syvennetään kolmessa teoriaosiossa. Lopuksi ohjelmistorobotiikan sovellus otetaan käyttöön ja ohjelmoidaan robotteja.

Eri osiot näkyvät omilla välilehdillään. Jokaisella välilehdellä on osion kuvaus ja suoritusohje. Osiot etenevät tehtävien kautta, jotka linkittyvät toisiinsa. Täyden hyödyn saat, kun teet osiot ja tehtävät numerojärjestyksessä. Aloitat kurssin tutustumisosiosta ja päätät harjoitustyöhön. Osiot rakentuvat vaihtelevista tehtävistä esim. videot, luettavat tekstit, keskustelut ja erilaiset oppimistehtävät.
Toteutusaika
04.10.2021 - 10.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- ohjelmistorobotiikan käsitteet ja niiden arvonluonnin mahdollisuudet
- tunnistaa potentiaalisia kohteita ja laatia suunnitelman valitun kohteen automatisoimiseksi
- käyttää UiPath-ohjelmistorobotiikan sovellusta
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ohjelmistorobotiikka käytännössä ja UiPath -opintojaksolla tutustutaan ohjelmistorobotiikkaan ja sen hyödyntämiskohteisiin. Opintojaksolla opiskellaan robotin työvaiheiden suunnittelua ja ohjelmointia käytännön harjoitusten avulla. Harjoitukset ja käytännön opiskelu tehdään UiPath StudioX -ohjelmistolla. UiPath on yksi maailman arvostetuimmista ja suosituimmista ohjelmistorobotiikan ohjelmista (Gartner 2021).
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadi edeltäviä opintoja.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.
Opettaja
Marianne Viinikainen, Liisa Uosukainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 10 viikkoa. Opintojakso alkaa ma 4.10.2021 ja päättyy pe 10.12.2021. Opintojakso on 100 % verkkototeutus. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä.

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä. Lisäksi käytetään UiPath StudioX -ohjelmistoa.

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun a) tehdä kaikki opintojakson tehtävät hyväksytysti ja b) saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä. Arvioitavissa tehtävissä läpäisyrajana on yleensä 50 %. Jotkut tehtävät vaativat opettajan arviointia ja niiden arvioinnissa on pieni viive. Voit seurata omaa edistymistäsi opintojaksolla Edistymisen seuranta -lohkosta Moodlen oikeasta yläkulmasta. Vihreä väri tarkoittaa, että olet suorittanut ko. aktiviteetin.

Kurssin arvosana muodostuu seuraavan asteikon mukaan:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi