Onnistunut palvelukokemus ja sen kehittäminen 4 op (verkkokoulutus)

Toteutusaika
14.09.2020 - 02.10.2020
Laajuus
4 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu

Koulutuksen sisältö

  • onnistuneen palvelukokemuksen merkitys itselle, työyhteisölle ja yritykselle
  • oma palveluosaaminen
  • asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät ja sen rakentuminen
  • asiakastiedon kerääminen ja asiakassegmentointi
  • asiakkaan palvelupolku asiakaskokemuksen parantamisen työkaluna
  • palvelukokemuksen mittaaminen ja arviointi
  • palvelukokemuksen parantaminen
Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on kehittää sinun tai sinun ja yrityksesi palveluosaamista. Koulutus vahvistaa menestymistäsi tarjoamalla sinulle keinoja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen jos olet toiminut asiakaspalvelun vastuutehtävissä, esimiestehtävissä tai yrittäjänä. Koulutus on suunnattu työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakijoille.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Lähiopetus tapahtuu verkon välityksellä (Zoom), koulutuksen tehtävät tehdään Moodlessa.
Osallistujalta edellytetään mahdollisuutta osallistua itsenäiseen ja verkkovälitteiseen opetukseen. Tietokone ja headset (kuulokkeet) ovat välttämättömät. Luennot nauhoitetaan ja niihin voi palata myös jälkikäteen.
Opettajat tarjoavat viikoittain konsultatiivista ohjausta sekä henkilökohtaisena, että ryhmävalmennuksena, johon suositellaan osallistumista.
Muuta tärkeää

Lisätietoa koulutuksesta

Kirsi Kallioniemi, kirsi [dot] kallioniemiatlab [dot] fi, p. 044 708 0543
Tarja Korpela, tarja [dot] korpelaatlab [dot] fi, p. 044 708 0878

Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista:
Koulutusneuvonta, koulutusneuvontaatte-toimisto [dot] fi, p. 0295 020 702

Ilmoittautuminen

Täytä koulutushakemus osoitteessa:
https://www.te-palvelut.fi >> haussa oleva työvoimakoulutus >> haettavan koulutuksen Tiedot-välilehti >>
Sanahaku-kenttään koulutuksen numero 692456 (Lahti) tai 692471 (Kouvola)

Peruutusehdot
.