Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op

Kun osaamisella on väliä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan joka vuosi Suomessa noin 30 000 eri ikäistä ihmistä tarvitsee palliatiivista hoitoa. Potilaiden ja heidän läheistensä tarvitsemien palvelujen ja hoidon keskiössä ovat osaaminen ja inhimillinen kohtaamisen taito. STM selvityksessä todetaan, että palliatiivisen hoidon osaamisen taso vaihtelee alueittain ja palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) - erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Osaamisen tasoihin voit tutustua tarkemmin esim. STM 2019: Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.
Toteutusaika
10.10.2023 - 10.12.2024
Laajuus
30 op
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 Lahti

 

Hinta
1500 €, alv 0% , laskutetaan neljässä erässä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija kuva

Opintojen toteutus ja sisältö

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Koulutuksen opinnot on suunniteltu moniammatillisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta.  Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksen moduulit:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
  • Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

AHOT -Menettely
Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.

Tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

  • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
  • arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
  • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Kenelle?

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Koulutuspäivät

Opiskelua lähipäivinä Lahden kampuksella klo 9.00 - 16.15.

10.-11.10.2023 lähiopetus
14.11.2023 verkko-opetus
12.12.2023 lähiopetus
13.2.2024 lähiopetus
16.4.2024 lähiopetus
17.4.2024 verkko-opetus
14.5.2024 verkko-opetus
15.5.2024 verkko-opetus
3.9.2024 verkko-opetus
4.9.2024 lähiopetus
10.12.2024 päätösseminaari

Ryhmäkoko

vähintään 10 henkilöä

Asiantuntijat

Sari Lehtinen, hoitotyön lehtori (TtM) on gerontologisen hoitotyön opettaja. Sitä ennen toiminut hoitotyössä noin 15 vuotta. Työkokemus suurelta osin gerontologisesta hoitotyöstä ja yhtenä vahvuusalueena palliatiivinen- ja saattohoitopotilaan hoitotyö. Hän toimii valtakunnallisessa Palliatiivinen asiantuntija  -erikoistumiskoulutuksen verkostossa. Pedagogiikassa Sari korostaa näyttöön perustuvaa tietoa ja ryhmän verkostoitumisen merkitystä.

Titta Sainio, hoitotyön lehtori (TtM) on sisätautien ja kirurgian, sekä perioperatiivisen hoitotyön sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt sairaanhoitajana reilut 20 vuotta eri yksiköissä ja erikoisaloilla. Sairaanhoitajan työssä lähellä sydäntä oli saattohoitopotilaiden hoitotyö. Hän opettaa mm. lääkehoitoa, hoitotyön perusosaamista sekä kliinisen hoitotyön menetelmiä. Hän oli mukana EduPal-hankkeessa, jossa kehitettiin valtakunnallisella tasolla palliatiivisen hoitotyön koulutusta. Hän toimii valtakunnallisessa Palliatiivinen asiantuntija  -erikoistumiskoulutuksen verkostossa. Titta haluaa tuoda esiin näyttöön perustuvan tiedon merkitystä palliatiivisessa hoitotyössä. Samoin tärkeää on se, että opiskelun aikana opiskelijat voivat jakaa kokemuksiaan ja verkostoituvat keskenään.

Hakeminen

Hakuaika 27.2. - 15.5.2023. Linkki hakulomakkeelle aukeaa 27.2.2023

Hae koulutukseen tästä

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta