Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveyspalveluissa

Palvelumuotoiluprosessi, käyttäjälähtöisyys, muotoilun menetelmät, muotoilun optimointi, muotoilun hyödyt liiketoiminnalle, asiakkaalle ja työntekijöille
Toteutusaika
07.04.2021 - 05.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Tavoitteet
Opiskelija
- tuntee palvelumuotoiluprosessin osana organisaation palvelujohtamista
- valitsee tarkoituksenmukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja osaa soveltaa niitä
tapauskohtaisesi erilaisten palvelujen kehittämisessä
- johtaa palvelumuotoilun prosesseja
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ennakkotehtävä on palvelumuotoilun perusteisiin perehtyminen Tuulaniemen teoksen avulla.
(Tuulaniemi, J. 2013. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum. Luvut: Arvosta tarjoomaa, Palvelumuotoilun keskeiset elementit ja Palvelumuotoiluprosessi. Myös aikaisemmat painokset kelpaavat. Kirja kannattaa varata ajoissa, koska sen saatavuus on ajoittain heikko
Alkutentti pidetään ensimmäisessä lähitapaamisessa. Tentti on verkkotentti. Hyväksymisraja on 60% oikein.
Lähipäivät pidetään Zoomissa. Luento-osuudet nauhoitetaan.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
1. Opintojaksolle otetaan ensimmäiseksi syksyllä 2020 aloittaneet Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutuksessa olevat 30 opiskelijaa
2. Opintojaksolle otetaan toiseksi Asiakaskokemuksen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa-opintojakson käyneet opiskelijat, jotka eivät kuulu edelliseen ryhmään.
3. Loput paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä
Opintojakson vastuuopettaja: Tarja Korpela tarja.korpela@lab.fi
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kaksi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Oppimismateriaalit ovat Moodlessa
Tuulaniemi, J. 2013. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum.
Lähiopetuspäivät
7.4.2021 08.00–16.00
5.5.2021 08.00–16.00
Opettaja
Tarja Korpela
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi