Palvelumuotoilun ostamisen ABC - hanki ja hyödynnä palvelumuotoilua vaikuttavasti

Palvelumuotoilu on lähestymistapa, jota voidaan soveltaa mm. asiakaslähtöisempien ja vaikuttavampien palvelujen ja kokemusten sekä organisaation sisäisten toimintatapojen kehittämiseksi.
Palvelumuotoilutyön ostaminen, rajaus ja suunnittelu tarkoituksenmukaisesti on ratkaisevassa asemassa hankkeen onnistumiseksi. Koulutuksen tavoitteena on edistää osallistujien kyvykkyyttä ja valmiuksia palvelumuotoilun ostamiseen ja hyödyntämiseen kehityshankkeissa toimialaan katsomatta.
Koulutuksessa käsitellään palvelumuotoilun perusteita sekä palvelun ostamiseen sisältyviä teemoja käytännönläheisesti ja inspiroivasti.
Laajuus
2 x 4 h
Paikka

Verkkototeutus

palvelumuotoilu

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on:

  • tarjota eväitä palvelumuotoilun ostamiseen, tarjouspyyntöjen tekemiseen sekä tarjousten vertailuun
  • lisätä ymmärrystä palvelumuotoiluhankkeiden prosessista, menetelmistä ja mahdollisista lopputuotoksista kehitysprojektien suunnittelun ja tarjouspyyntöjen laatimisen tueksi
  • tarjota inspiraatiota organisaatioiden muotoilukypsyyden kasvattamiseen sekä palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksiin liittyen

Kenelle?

Koulutus on suunnattu eri toimialoilla toimiville henkilöille ja organisaatioille, jotka suunnittelevat palvelumuotoilun ostamista tai haluavat oppia ymmärtämään palvelumuotoilun hyödyntämisen mahdollisuuksia kehityshankkeissa

Sisältö

Koulutuksen aikana keskustelemme mm. seuraavista teemoista:

  • Milloin palvelumuotoilu on sopiva lähestymistapa ja millaista arvoa sillä voidaan luoda?
  • Miten palvelumuotoilutyö ja sen tavoitteet kannattaa rajata? Millainen on hyvä tarjouspyyntö muotoilupalvelua tarjoavan toimijan näkökulmasta?
  • Miten palvelumuotoilua hinnoitellaan? Mitä toimijoiden kilpailuttamisessa ja palvelumuotoilutyön tarjousten vertailemisessa tulee huomioida (hinta-laatu) projektin onnistumisen mahdollisuuksien vahvistamiseksi?
  • Miten palvelumuotoiluprojekti etenee, mitä menetelmiä sen eri vaiheissa voidaan hyödyntää ja millaisia mahdollisia lopputuotoksia sen tuloksena voidaan aikaansaada?
  • Mitkä ovat roolit palvelumuotoiluhankkeen aikana ja miten/keitä prosessiin ja suunnitteluun kannattaa osallistaa?

Pyydä tarjous

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi