Projektinhallinta

Luova ongelmanratkaisuprosessi
-ongelman tunnistaminen
-tiedon hankinta
-ideointi
-parhaan idean valinta
Projektityöskentely
-projektin tavoite ja toimenpiteet
-projektin aikataulutus
-projektin budjetointi
-projektin riskit
-projektisuunnitelma
-scrum projektin toteutuksen välineenä
Toteutusaika
10.05.2021 - 22.08.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- hyödyntää luovaa ongelmanratkaisua
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida projektin
- käyttää projektinhallinnan menetelmiä ja osallistavia työkaluja
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opiskelu tapahtuu verkko-opetuksena. Opintojakson alussa on vapaaehtoinen aloitusinfo verkossa. Samoihin sisältöihin on mahdollista perehtyä myös etänä. Opintojakso etenee teemoittain. Jokaiseen teemaan liittyy tietoperusta ja tähän kytkeytyvät harjoitteet. Jokaisen teeman käsittelyyn on varattu aikaa 1-2 viikkoa, jonka aikana opiskelija voi tutustua materiaaleihin ja tehdä tehtävät omaan tahtiinsa. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen tehtävien suorittamista.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edeltävää osaamisvaatimusta.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Moodlessa jaettava sähköinen materiaali. Osan opintojaksolla tarvittavasta materiaalista opiskelijat tuottavat ja keräävät itse. Opintojaksolla ei tarvita opiskelijan hankkimaa kurssikirjallisuutta.
Opettaja
Sami Heikkinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Ei kontaktiopetusta, ei läsnäolopakkoa.
Opintojakso alkaa verkossa pidettävä aloituksella, johon ei ole pakko osallistua. Linkki tähän tilaisuuteen tulee opintojaksolle ilmoittautuneille ja hyväksytyille opiskelijoille sähköpostiin n. viikko ennen tätä tapaamista.

Opintojakson aikana opiskelja tekee itse asettamansa tavoitteen mukaisen määrän tehtäviä. Vähemmällä tehtävämäärällä saa heikomman arvosanan. Kaikki tehtävät tekemällä opiskelija voi saada opintojaksosta arvosanan 5. Opintojakson tehtävät tulevat tehtäväksi tasaisesti opintojakson aikana.

Arviointimenetelmät
Arvioinnin kohteena on opiskelijan tekemät tehtävät. Opintojakson arvosana määräytyy opiskelijan hyväksytysti palautettujen tehtävien määrän mukaan.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi