Psykofyysinen ja traumainformoitu kivunhoito fysioterapiassa

Kipukokemus on paljon enemmän kuin kehossa ilmenevä toiminnallinen häiriö, vaurio tai vamma. Asiakkaan kokemat tunteet, traumaattiset elämäntapahtumat, aiemmat kipukokemukset sekä asiakkaan kyky stressin itsesäätelyyn heijastuvat siihen, miten hän kokee kipua. Tässä koulutuksessa käymme läpi kipuun vaikuttavia tekijöitä ja se sisältää runsaasti käytännön kokemuksellista harjoittelua. Lisäksi syvennymme kipuasiakkaan traumainformoituun ja validoivaan kohtaamiseen. Koulutuksessa hyödynnämme Kehon viisaat viestit -kirjan sisältöä ja harjoitteita (Kirjapaja 2022).
Toteutusaika
11.05.2023 - 12.05.2023
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
390 € + alv 24 % (483,60 € sis.alv)

Kuva

Tavoite

Koulutuksen käytysi:

 • tunnistat kipukokemuksen eri osa-alueita ja miten niitä voidaan fysioterapiassa ottaa huomioon
 • tutustut psykofyysisen viitekehykseen sekä traumainformoituun työotteeseen kivun hoidossa
 • ymmärrät keho- ja hengitystietoisuuden sekä hermostollisen itsesäätelykyvyn merkityksen kivunhoidossa
 • tiedostat oman itsesäätelykyvyn ja kehotietoisuuden tärkeyden asiakaskohtaamisissa
 • opit ohjaamaan asiakkaalle erityyppisiä kivun itsesäätelyharjoitteita

Kenelle?

Kivun, erityisesti kroonisen/pitkittyneen kivun hoidossa toimivat fysioterapeutit ja toimintaterapeutit.

Sisältö

11.5.2023

9.00 – 10.30

 • Esittely ja koulutuksen viitekehykseen tutustuminen
 • Psykofyysisen terapian lähtökohtia
 • Kehon, mielen ja kokemuksen yhteys
 • Kokemuksellinen oppiminen prosessina

10.30 – 10.45 Tauko

10.45 – 12.00

 • Mikä on kipukokemus?
 • Pitkittynyt kipu ja siihen liittyvät tekijät
 • Trauman ja kivun välinen yhteys
 • Traumainformoitu kivunhoito

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 14.30 

 • Kehon ja hengityksen kuuntelun paradoksi kivun kohtaamisessa
 • Miksi on tärkeää kohdata kipu kehossa?
 • Miten kuunnella kehoa ja hengitystä kivusta huolimatta?
 • Hengitys- ja kehotietoisuuden edistäminen psykofyysisessä kivunhoidossa, harjoituksia

14.30 – 14.45 Tauko

14.45 – 15.30

 • Voiko kipukokemusta säädellä?
 • Stressinsäätelykeinot kivunhoidossa, harjoitus
 • Rentoutumisen taidot kivunhoidossa, harjoitus
 • Turvallisuuden kokemuksen tiedostaminen ja vahvistaminen, harjoitus

15.30 – 16.00 Yhteenveto päivästä, ensimmäisen koutuspäivän päätös

12.5.2023

9.00 – 10.30

 • Miten terapeutti voisi kohdata kipupotilaan hermostollisesta näkökulmasta?
 • Autonomisen hermoston osat ja polyvagaalinen teoria
 • Kohtaaminen ja ”hermostojen keskustelu”
 •  Kaksoistietoisuus – kohtaamisen harjoitus parin kanssa

10.30 – 10.45 Tauko

10.45 – 12.00

 • Miten vahvistaa terapeuttista allianssia?
 • Aktiivinen kehomielen kuuntelu, ”somaattiset metaforat”
 • Validoiva vuorovaikutus ja arvohaastattelu
 • Pariharjoitus

12.00 – 13.00 Lounastauko

13.00 – 14.30

 • Kivunsäätelyn eri tekniikoita
 • Kivunhoito ”aivotreenin” näkökulmasta
 • Akupunktiopisteiden hyödyntäminen kivunhoidossa, harjoituksia
 • Silmänliikkeiden ja fokusoinnin käyttö, harjoituksia

14.30 – 14.45 Tauko

14.45 – 15.30

 • Terapeutin oma jaksaminen
 • Terapeutin oma kehotietoisuus ja sen merkitys
 • Myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen haasteet
 • Omasta jaksamisesta ja rajoista huolehtiminen, harjoituksia

15.30 – 16.00 Yhteenveto päivästä & koulutus päättyy

Koulutuspäivät

11. - 12.5.2023 klo 9.00 - 16.00

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Kontaktiopetus: luentokeskustelut, demonstraatiot, oma harjoittelu, parin kanssa harjoittelu, reflektointi

Ryhmäkoko

max 20

Asiantuntijat

Karita Palomäki, fysioterapeutti (erikoistunut psykofyysiseen ja traumainformoituun kivunhoitoon), työnohjaaja, tietokirjailija

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 7.10.2022 - 23.4.2023

llmoittaudu koulutukseen tästä 
HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.