Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, Lappeenranta, 210 op

Aloita rakennusalan työnjohdon opinnot! 

Rakennusmestarin koulutus antaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden vaativiin työnjohtotehtäviin.

Lappeenrannan koulutus on tarkoitettu rakennusalan ammattilaisille, joilla on toisen asteen tutkinto ja työkokemusta alalta. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja kesto 3,5 vuotta.

Hakeminen

Koulutus on tulossa hakuun syksyllä 2020. 

Lisätietoja hakemisesta: