Ruotsin kieltä eri tarpeisiin

Kielitaidosta valttikortti!

Hanki etua kilpailijoihisi nähden. Kielitaito on osa tämän päivän osaajan ammattitaitoa!

Kauppakumppanin kielen ja kulttuurin tuntemus luo yrityksestäsi positiivista ja osaavaa yrityskuvaa ja auttaa välttämään kiusallisia tilanteita ja väärinymmärryksiä. Kielitaito ja kulttuurien tuntemus auttavat luomaan henkilökohtaisia kontakteja, jotka yritystoiminnan kannalta voivat osoittautua menestyksen avaimiksi.

Sujuvat kokoukset, varmuutta neuvotteluihin, small talk, vaikuttavat esitykset ja raportit. Auta henkilöstöäsi kehittämään valmiuksiaan toimia ruotsin kielellä työelämän eri tilanteissa.

Esimerkkejä koulutuksista

Ruotsin kielen aktivointi I

Koulutuksen tavoitteena on ohjata ja innostaa osallistuja ruotsin suullisen kielen opiskeluun. Koulutus antaa valmiudet jutusteluun, henkilöesittelyihin sekä arkielämän puhetilanteisiin. Taitotaso A1 - A2.

Ruotsin kielen aktivointi II

Koulutuksen tavoitteena on perusrakenteiden kertaus. Verkko-opintoina toteutettava koulutus painottuu kielioppiin, sanastoon sekä tekstin tuottamiseen. Taitotaso A1 - A2.

Yritysvierailut ruotsiksi

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet yritysesittelyihin ja työelämässä isäntänä ja vieraana toimimiseen ruotsin kielellä. Taitotaso A2 - B1.

Peruutusehdot

Kysy lisää!

Ritva Kosonen
Osaamispäällikkö
ritva [dot] kosonenatlab [dot] fi
Pia Ruukki
Suunnittelija, täydennyskoulutus
pia [dot] ruukkiatlut [dot] fi