Sähköinen asiointi terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä

Peruskäsitteet: sähköinen palvelu, teknologian hyödyntäminen, turvallinen tiedon välitys ja puolesta asiointi;
Sähköiset palvelut terveyden- ja hyvinvoinnin edistäjänä (asiakkaan aktiivisuuden, osallisuuden ja vastuunottamisen lisääminen);
Sähköisten palveluiden prosessit asiakkaan näkökulmasta;
Olemassa olevat tuotteet ja tietojärjestelmät (alustat, pelit ym.);
Palvelumuotoilu sähköisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä;
Sähköisten palveluiden laadun seuranta ja käyttäjäpalautteen hyödyntäminen laadun seurannassa
Toteutusaika
01.01.2021 - 31.07.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Tavoitteet
Opiskelijaymmärtää ja osaa arvioida sähköisten palvelujen merkityksen ja haasteet asiakasta osallistavien sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Päivitetty 5.1.2021: Opintojakso alkaa zoomissa toteutettavalla opetuksella lauantaina 20.3. klo 10-14. Linkki päivään osallistuville löytyy vko 11 avautuvalta moodlepohjalta, johon pääsevät opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelijat.
Suurin osa opinnoista toteutuu Moodlessa. Opintojakson suoritukseen liittyy tehtävä, josta annetaan tarkempaa ohjeistusta aloituspäivänä.

Opintojakson tavoitteina:
Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida sähköisten palvelujen merkityksen ja haasteet asiakasta osallistavien sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämisessä; tietää ja osaa arvioida sähköisten palvelujen hyödyn asiakkaan näkökulmasta; osaa hyödyntää käyttäjäpalautetta sähköisten palvelujen kehittämisessä; osaa valita sopivan sähköisen palvelun asiakkaan tarpeeseen; osaa tunnistaa ja soveltaa erilaisia sovellusmahdollisuuksia sähköisten palvelujen kehittämisessä
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kaksi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Opettaja
Kristiina Helminen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi