Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op

Maassamme on käynnissä mittava palvelurakenne uudistus, jossa keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Hallitusohjelmassa mainitaan mm, että uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan.

Yksi ratkaisu tulee olemaan hoitajavastaanottojen lisääminen perustason palveluissa sekä erikoissairaanhoidon polikilinikoilla. Tämä mahdollistaa entistä monipuolisempia tehtäviä ja vastuita sairaanhoitaja vastaanotoilla. Itsenäinen vastaanotto toiminta on jatkuvasti kehittyvä näköalapaikka, jossa menestyy vahvistamalla omaa kliinisen hoitotyön osaamista sekä kykyä arvioida ja kehittää asiakaslähtöistä toimintaa vaikuttavasti.
Toteutusaika
10.09.2020 - 27.05.2021
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Sisältö

  • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
  • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
  • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Lähipäivät 

10. - 11.9.2020
7.10.2020
19.11.2020
10.12.2020
26. - 27.1.2021
11.2.2021
24. - 25.3.2021
22.4.2021
27.5.2021 päätöspäivä

Tavoitteet
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6.

Koulutuksen suorittanut
• hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
• toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
• osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
• arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista.
• osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön
Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. 

Pääsyvaatimus

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai 
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä voi saada hakemuksen perusteella pisteitä seuraavasti:

  • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (max 5 p.)
  • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (max 3 p.)
  • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (max 2 p.)
  • Hakijan työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (max 2 p.) 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa.

 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.
Koulutus toteutetaan yhteistyössä usean eri ammattikorkeakoulun kanssa.
Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Covid 19 tilanne ja maassa olevat hallituksen linjaukset ovat muuttaneet sote-toiminnan arkea. Nämä linjaukset ja työelämäkumppaneiden toivomukset huomioiden, olemme päättäneet jatkaa hakuaikaa 15.8. asti.

 

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

 

Valintaperusteet

Valinta tehdään hakemusten ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 17.8.2020. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 21.8.2020.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.
 

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.
Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi.

Lisätietoja koulutuksesta