Sijoitusoikeus

Opiskelija tuntee pankkitoimintaan ja arvopaperimarkkinoihin liittyvän keskeisen sääntelyn, erityisesti tiedonantovelvollisuuden sekä asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen.

Arvopaperioikeus: Arvopaperimarkkinalain mukaiset arvopaperit ja niiden markkinointi. Arvopaperien tarjoaminen ja listaaminen. Tiedonantovelvollisuus. Arvopaperivälittäjän velvollisuudet

Pankkioikeus: Talletus- ja tilisopimuksen oikeudellinen sääntely. Pankin asiakassuhteeseen liittyvä sääntely. Luottosopimuksen synty ja erääntyminen. Pankkien vakavaraisuutta koskeva sääntely.
Toteutusaika
08.03.2021 - 31.05.2021
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36 
53850 Lappeenranta

Hinta
45 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Opiskelija tuntee pankkitoimintaan ja arvopaperimarkkinoihin liittyvän keskeisen sääntelyn, erityisesti tiedonantovelvollisuuden sekä asiakkaan tunnistamisen ja tuntemisen.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kolme lähiopetuskertaa (3*4h)
vko 11 2h aika oppimisryhmien kokoontumisen varataan aika.
Vko 12 2h vieraileva luennoitsija
Vko 12 2h ryhmätyöt
vko 14 3h tutustumiskäynti ja luennot
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Juridiikan perusteet, Sopimusoikeus, Luotto- ja vakuusoikeus.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Jarmo Parkkonen, Mårten Knutas: Arvopaperimarkkinalaki (2014 painos), luvut 1-4 ja 7
-Saatavissa sähköisessä muodossa Alma Talent Verkkokirjahylly –tietokannasta

Marika Salo: Sijoittajan ohjaaminen, sijoitusneuvot ja –suositukset sijoittajan päätöksenteossa
- Saatavissa sähköisessä muodossa Alma Talent Verkkokirjahylly –tietokannasta

Jarmo Leppiniemi ja Sari Lounasmeri: Yritysrahoitus (2019)
- Saatavissa sähköisessä muodossa Alma Talent Fokus –tietokannasta

Opettajan moodlessa jakama materiaali

Ryhmien tuottama materiaali
Lähiopetuspäivät
9.3.2021 12.15–16.00
10.3.2021 12.15–16.00
16.3.2021 12.15–16.00
18.3.2021 09.15–10.00
19.3.2021 12.15–13.00
24.3.2021 10.15–12.00
8.4.2021 13.15–16.00
15.4.2021 08.15–10.00
31.5.2021 09.15–12.00
Opettaja
Kari Hämeenaho
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Neljä pakollista lähiopetuskertaa. Opettajan kanssa voidaan erikseen sopia etäyhteydestä.

Arviointimenetelmät
Tentti. Ryhmätyön hyväksytty suorittaminen.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi