Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Opi kehittämään sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti

Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä -koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan  palvelutuotantoa asiakaslähtöisten prosessien kautta.

Muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä strategiseksi menestystekijäksi nousevat palvelun laatu ja asiakkaiden vaateet palvelujärjestelmällemme. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen.

Talouden kiristyminen pakottaa etsimään vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen. Samalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on säilytettävänä mielekkäänä.

Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja osaat luoda ja uudistaa palveluja monipuolisilla menetelmillä. Palvelujen muotoilu on keskeistä osaamispääomaasi.

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa.

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta Lahden kampuksella keskimäärin kaksi päivää/opintojakso. Lähiopetukseen voi osallistua myös videovälitteisesti. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimisympäristönä toimii Moodle. Opetus on pääsääntöisesti klo 9–16. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi