Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Opi kehittämään sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti

Asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittäjä -koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan  palvelutuotantoa asiakaslähtöisten prosessien kautta.

Muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä strategiseksi menestystekijäksi nousevat palvelun laatu ja asiakkaiden vaateet palvelujärjestelmällemme. Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen.

Talouden kiristyminen pakottaa etsimään vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen. Samalla sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työ on säilytettävänä mielekkäänä.

Tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää sosiaali- ja terveysalan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja osaat luoda ja uudistaa palveluja monipuolisilla menetelmillä. Palvelujen muotoilu on keskeistä osaamispääomaasi.

Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen, yksityisen että kolmannen sektorin sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa.

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta Lahden kampuksella keskimäärin kaksi päivää/opintojakso. Lähiopetukseen voi osallistua myös videovälitteisesti. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimisympäristönä toimii Moodle. Opetus on pääsääntöisesti klo 9–16. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi