Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja palvelutuotantoa asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisyyden kautta. Palvelun laatu nousee strategiseksi menestystekijäksi muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen. Julkisen talouden kiristyminen pakottaa sosiaali- ja terveysalan etsimään vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamisessa unohtamatta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn mielekkyyden säilyttämistä.

Valmistuttuasi osaat kehittää sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja niiden johtamisesta uudenlaisessa kilpailuympäristössä. Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen että yksityisen sote-alan palvelutuotannossa.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5–2,5 vuodessa. Opetus ajoittuu klo 9-16 arkipäivisin. Opinnäytetyön ohjaus voi ajoittua myös arki-iltoihin. Pakollisia opintojaksoja on kaksi (2) lukukaudessa, joka tarkoittaa vähintään neljää (4) opintopäivää kuukaudessa. Muiden opintopäivien lukumäärä riippuu opiskelijan omista opintojaksovalinnoista. Opetukseen voi osallistua lähes aina myös etäyhteyden kautta.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut
Lahden kampus
044 708 1385 tai 044 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi