Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita. LAB ammattikorkeakoulun digitaaliset ratkaisut -koulutusten yhteisenä tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla ja yhdessä tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyky reagoida uuteen edellyttävät osaamista vastata työelämän nopeisiin muutoksiin ja haasteisiin.

Sosiaali- ja terveysalan digitaaliset ratkaisut -koulutuksen keskiössä ovat asiakas, osaava ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kehitetään ja kehitytään hyödyntämään digitaalisuutta laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Koulutuksen suorittaminen antaa osaamista johtaa, kehittää, uudistaa sekä toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. Koulutus tukee jatkuvan oppisen ajattelua. Koulutus toteutuu osin yhdessä liiketalouden, tekniikan ja kulttuurialan digitaaliset ratkaisut -koulutusten kanssa. Monialainen lähtökohta ja toteutus yhdessä antavat valmiuksia laaja-alaiseen ja monipuoliseen kehittämis-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan työelämässä.

Opetus ajoittuu klo 9-16 arkipäivisin. Opinnäytetyön ohjaus voi ajoittua myös arki-iltoihin. Pakollisia opintojaksoja on kaksi lukukaudessa, joka tarkoittaa vähintään neljää opintopäivää kuukaudessa. Muiden opintopäivien lukumäärä riippuu opiskelijan omista opintojaksovalinnoista. Opetukseen voi osallistua tavallisimmin myös etäyhteyden kautta.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi