Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kuntoutuksen ja liikunnan integraatio, verkko-opinnot, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Kuntoutuksen ja liikunnan ylempi korkeakoulututkinto

Opiskele verkossa kuntoutuksen ja liikunnan integraation asiantuntijaksi

Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio -koulutuksen keskeisenä teemana on liikunnan ja kuntoutuksen integraation vahvistaminen. Riittävällä fyysisellä aktiivisuudella on vahva tutkimusnäyttö terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä, sairauksien ennaltaehkäisijänä sekä sairauksista toipumisessa ja kuntoutumisessa.

Koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä olevien ihmisten liikunnan ja kuntoutuksen raja- ja yhdyspinnoilla oleviin kysymyksiin.

Kuntoutuksen ja liikunnan integraation YAMK-opinnoissa syvennytään lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseen, käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoiluun sekä digiosaamiseen kuntoutus- ja liikunta-alalla. Koulutuksessa syvennytään myös ympäristöön fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn tukijana sekä taidon opettamisen teemoihin.

Kuntoutuksen ja liikunnan integraation YAMK-koulutuksen suorittanut osaa innovoida, toteuttaa ja johtaa käyttäjä- ja tarvelähtöisiä kuntoutus- ja liikuntapalveluita yhdistämällä eri alojen osaamista ja asiantuntijuutta.

Koulutuksen suorittanut osaa myös tuottaa, arvioida ja käyttää toimintansa perusteena liikunnan ja kuntoutuksen tutkimustietoa sekä toimia tavoitteellisesti liikunnan ja kuntoutuksen monialaisissa verkostoissa asiantuntijatehtävissä. 

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi