Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Opi hyödyntämään digitaalisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. Ylempään AMK -tutkintoon johtavalla koulutuksella saat uutta osaamista vastata työelämän ajankohtaisiin muutoksiin ja ennakoida tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa kehitetään ja kehitytään hyödyntämään digitaalisuutta laaja-alaisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Opinnot antavat valmiuksia kehittää, uudistaa, johtaa sekä toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. 

Opetus on arkipäivisin klo 9–16 hybriditoteutuksena (lähi ja verkko) tai kokonaan verkossa. Opinnäytetyön ohjaus toteutuu kokonaan verkossa ja se voi ajoittua myös arki-iltoihin. Opetuspäiviä on vähintään neljä lukukaudessa. Opetuspäivien kokonaismäärä riippuu opiskelijan tekemistä täydentävien opintojen valinnoista.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi