Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija, verkko-opinnot, 90 op

Seuraava hakuaika
-

LAB-yamk-sote-digiasiantuntija

Opi hyödyntämään digitaalisuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Digitalisaatio ja hyvinvointiteknologian lisääntyvä läsnäolo muuttavat osaamistarpeita ja työnkuvia sosiaali- ja terveysalalla. Ylempään AMK-tutkintoon johtavalla koulutuksella saadaan uutta osaamista vastata työelämän ajankohtaisiin muutoksiin ja ennakoida tulevaisuuden haasteita.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija -koulutuksen keskiössä ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas, osaava alan ammattilainen ja työn muuttuvat muodot digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Koulutuksessa laajennetaan osaamista digitaalisuudesta ja hyvinvointiteknologiasta sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseksi.

Opinnot antavat valmiuksia kehittää, uudistaa sekä toimia asiantuntijana sosiaali- ja terveysalalla. 

Opetus toteutuu kokonaan verkossa. Ydinosaamisen opintojaksojen opetuspäivien määrä on 6 lukukaudessa, jotka ovat osin aikaan sidottuja. Opetuspäivien kokonaismäärää lisää opiskelijan tekemät täydentävien opintojen valinnat. Opinnäytetyön ohjaus toteutuu kokonaan verkossa.

Kuva
YAMK-opiskelija Tommi Juntunen

"Koulutus tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin"

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntijan opinnot ovat Tommi Juntusen mukaan olleet hyvin monipuolisia.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita