Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Sosiaali- ja terveysalalla uudistava johtaminen -koulutuksen ytimessä ovat sosiaali- ja terveysalan rakenteellinen uudistaminen ja siihen liittyvät eritasoiset muutokset. Sote-uudistuksessa tarvitaan eri palvelutuottajien verkottumista, yhteistyötä korostavaa johtamista sekä erityisesti ihmisten johtamisen ja monialaisen työskentelyn painottamista työskentelyssä.

Valmistuttuasi osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä, palvelualuetta sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita.

Lähiopetusta on arkipäivisin keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Pakollisissa jaksoissa on verkko-osallistumismahdollisuus.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi