Sosiaali- ja terveysalan asiakkuus ja palvelujärjestelmät

Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
Sosiaali- ja terveysalan palveluita ohjaava keskeinen lainsäädäntö ja valvonta
Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle
Asiakkuutta ja asiakkaan asemaa ohjaava lainsäädäntö
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet sosiaali- ja terveysalalla
Asiakkaan osallisuus- ja toimijuus sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hyvinvointiteknologia ja robotiikka sosiaali- ja terveysalan asiakkuuksissa
Toteutusaika
23.05.2022 - 31.07.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
Maksuton

Opintojakso sisältyy Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen ja ensisijaisesti opintojaksolle hyväksytään tähän koulutukseen hakeneet.

Lue lisää Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet sosiaali- ja terveysalan muuttuvan palvelujärjestelmän ja palveluja koskevan lainsäädännön. Tunnistat asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ymmärrät asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Kohderyhmä

Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen hakeneet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Toteutuu täysin verkossa - itsenäisenä suorituksena. Vaatii opiskelijalta itsenäsitä materiaaleihin perehtymistä.
Ryhmäkoko
Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa.
Opiskelumateriaali
Materiaali on saatavilla moodlesta.
Opettaja
Eija Viitala
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Toimintaterapia  AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen hakeutuneille.

Arviointimenetelmät
Kurssilla on kaksi tehtävää:1. palvelujärjestelmästä (asiakkaan mahdollisuudet, teknologia) ja lainsäädännöstä ja asiakkaan asemasta (osallisuudesta, asiakaslähtöisyydestä). Sekä tentti koko kokonaisuudesta. Tehtävät arvioidaan hyväksytty-täydennettävä-hylätty ja tentti 1-5.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen, on peruutus tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi