Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

 

Koulutuksen keskiössä ovat lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen ja matalan kynnyksen sekä vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy. 

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Osa opintojaksoista on verkkototeutuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2020–2021 ja 2021–2022. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin kaksi kuukaudessa, riippuen opintojen ajankohdasta. Lähiopetus järjestetään Lahdessa arkipäivinä. Osassa opintojaksoja on mahdollisuus etäosallistumiseen ac-yhteydellä.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi