Strateginen johtaminen

Opintojaksolla opitaan liiketoiminnan strategisen johtamisen ja suunnittelun perusteet. Teoreettista viitekehystä soveleltaan ryhmätyössä ja yrityssimulaatiossa.
Toteutusaika
12.03.2022 - 31.05.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- Ymmärtää strategisen johtamisen merkityksen ja tulkita miten strategiset liiketoimintapäätökset vaikuttavat yrityksen toimintaan ja menestykseen sekä paikallisesti että globaaleilla markkinoilla
- Toimia strategisesti vahvasti kilpailluilla markkinoilla ja tulkita liiketoiminnan syy-seuraussuhteita
- Muodostaa johdonmukaisen strategian osana työryhmää ja toteuttaa sitä operatiivisilla päätöksillä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Lähiopetus, ryhmätyö ja simulaatio. Ryhmätyössä opiskelijaryhmät toteuttavat strategiatyötä työelämän yrityscaselle. Simulaatiossa toteutetaan yrityksen strateginen taloussimulaatio ryhmätyönä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Suositellaan, että opintojakso "Toimiala-analyysi ja tulevaisuuden ennakointi" on suoritettu ennen Strategisen johtamisen opintojaksoa. Tätä ei kuitenkaan edellytetä.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Opintomateriaali saatavilla Moodlessa. Kirjallisuus: Mauborgne R., Kim W., C. (2017) Uusi Sininen Meri -Rohkeus kasvaa. Alma Talent.
Lähiopetuspäivät
12.3.2022 09.00–15.00
1.4.2022 14.00–19.00
2.4.2022 09.00–15.00
13.5.2022 14.00–19.00
Opettaja
Mika Tonder, Jukka Sirkiä
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Liiketalouden YAMK-tasoiselle opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimitathan meille kopion tutkintotodistuksestasi joko skannattuna tai valokuvattuna ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi . Huom. Peitäthän henkilötunnuksesi loppuosan lähetystä varten tietoturvasyistä.

Arviointimenetelmät
Kokonaisarvosana muodostuu opintojakson kaikkien osa-alueiden yhteisvaikutuksesta.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi