Taiteellinen työskentely 1

Taiteellisessa työskentelyssä tuetaan opiskelijan henkilökohtaisen taiteellisen osaamisen kehittymistä. Opintojakso on neljän viikon mittainen yhtenäinen moduuli, 5 opintopistettä. Tämä tarkoittaa noin 130 opiskelijan työtuntia. Opiskelija valitsee haluamansa neljän viikon mittaisen moduulin aikavälillä 29.8.2022 - 19.5.2023. Ohjeet moduulin valinnasta lähetetään avoimen AMK:n kautta ilmoittautuneille myöhemmin elokuussa.

Opiskelijan odotetaan työskentelevän pääsääntöisesti itsenäisesti. Keskustelut ja tapaamiset ovat noin kerran viikossa ohjaavan opettajan kanssa henkilökohtaisesti ja/tai ryhmässä.
Toteutusaika
29.08.2022 - 19.05.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija
II opiskeluvuosi
- osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista työskentelyprosessiaan ja teoksiaan
- osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa
- osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn
- osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti
- tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.

III opiskeluvuosi
- osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta
- tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä
- osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja -välineet
- osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita
- osaa tuoda oman osaamisensa esille
- osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

IV opiskeluvuosi
- osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan opinnäytetyössään
- osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan
- löytää ammatti-identiteetin ja kehittyy ammatillisesti
- tuntee taidekenttää
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojaksoa varten opiskelija tekee työskentelysuunnitelman, joka käydään läpi opiskelijaryhmässä ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelija dokumentoi työskentelynsä jaksokohtaisesti sähköiseen portfolioon, jota täydennetään taiteellisten työskentelyjaksojen edetessä. Ohjaava opettaja tapaa opiskelijaa noin kerran viikossa jakson aikana.

Opintojakso päättyy ohjaavan opettajan ja taiteellista työskentelyä suorittavien opiskelijoiden yhteiseen loppukatselmukseen.

Sisältöön kuuluu myös opiskelijan itsenäisesti tekemät näyttelyvierailut, ohjaavan opettajan ryhmäkohtaiset ja henkilökohtaiset tapaamiset sekä Moodle-oppimisympäristö.
Opettaja
Petteri Cederberg, Jenni Sokura, Sampo Malin, MI_opettaja_KUVA, Kuvataide Virtuaaliopettaja (LAB), Timo Partanen, Jussi Nykänen, Janette Holmström
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Läsnäolo ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi