Tilasuunnittelun ja palvelumuotoilun rajapinnassa - oivalla ja inspiroidu tilan merkityksestä osana palvelukokemusta

Nykypäivänä palvelumuotoilua hyödynnetään lähestymistapana kehittämiseen laaja-alaisesti erilaisilla toimialoilla. Sen avulla luodut suuntaviivat ulottuvat niin toimintatapojen, digitaalisten ratkaisujen kuin tilojen ja kalusteiden suunnitteluun.

Koulutuksen aiheena on perehtyä tilasuunnittelun ja palvelumuotoilun rajapintaan, pohtia tilasuunnittelijan roolia osana palvelumuotoiluprosessia, tilojen merkitystä osana palvelukokemusta sekä tunnistaa mitä tilasuunnittelijana on hyödyllistä tietää palvelumuotoilusta.
Paikka

Verkkototeutus

kuva

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on:

1) Oppia palvelumuotoilun ja osallistavan suunnittelun periaatteita
2) Oivaltaa palvelun fyysisen kanavan rooli ja tilan merkitys osana palvelukokemuksen syntymistä
3) Inspiroitua soveltamaan koulutuksen oppeja oman suunnitteluprosessin ja lähestymistavan kehittämiseen

Kenelle?

Koulutus on suunnattu tilojen suunnittelua tekeville henkilöille osaamisesta tai koulutustasosta riippumatta.

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään mm. seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • Palvelumuotoilun ja osallistavan suunnittelun periaatteet ja tärkeimmät termit
  • Palvelumuotoiluprosessin menetelmien tulosten hyödyntäminen tilojen suunnittelussa, esim. asiakaskokemuksen kuvaus, palvelupolku
  • Monikanavaisen palvelukokemuksen suunnittelusta yleisesti
  • Palvelukokemuksen fyysisen kanavan suunnittelusta erityisesti tilojen ja kalusteiden osalta

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan verkossa.

Koulutuksen luonne on interaktiivinen.
Koulutuksen vetäjä luennoi ja ohjaa yhteistä keskustelua eri aihekokonaisuuksiin liittyen.

Asiantuntija

Alex Baer on palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun rajapinnassa työskentelevä muotoilija, jolla on yli 5-vuoden kokemus vaativista konsepti-, palvelu- ja tilasuunnitteluun keskittyvistä projektikokonaisuuksista.

Tällä hetkellä Alex työskentelee päätoimisesti vanhempana suunnittelijana Pentagon Designilla, joka on strategiseen ja monialaiseen muotoiluun erikoistunut designtoimisto.

Muuta tärkeää

Koulutukseen ja yhteiseen keskusteluun osallistumiseen tarvitset mikrofonin ja mieluiten myös kameran.

 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi