Toimintakyky, osallisuus ja ohjaaminen

Osaamistavoitteet:
Ymmärrät ja osaat hyödyntää ICF- viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa.
Tunnistat asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja osaat etsiä näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä.
Osaat tukea asiakkaan osallisuutta eri menetelmiä hyödyntäen
Osaat ohjata asiakkaan siirtymistä ja liikkumista ergonomisesti ja aktiivisesti avustamalla
Tiedät apuvälineprosessin vaiheet ja osaat perustella hyvinvointiteknologian / apuvälineiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa.
Tiedät motivoivan ohjauksen merkityksen yksilön ohjaamisessa ja tunnistat siihen vaikuttavia tekijöitä. Tiedät motivoivan keskustelun periaatteet ja lähtökohdat sekä ohjaustilanteeseen vaikuttavat viestinnän eri keinot.
Tiedät tasavertaiseen vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät ja tunnistat omat vuorovaikutuksesi vahvuudet ja kehitettävät asiat.

Sisältö
Toimintakyvyn ja ohjaamisen käsitteiden teoreettiset perusteet
Osallisuutta ja toimijuutta tukevat menetelmät ja niiden soveltaminen
ICF- viitekehys asiakaslähtöisen ja moniammatillisen työn jäsentäjänä: ICF luokituksen tavoitteet, yhteinen kieli ja käsitteet, rakenne ja koodit sekä käyttöä helpottavat työkalut
Toimintakyvyn kuvaaminen ICF- viitekehystä hyödyntäen
Toimintakyvyn arvioinnin perusteet: käsitteet, menetelmät ja mittarit sekä TOIMIA tietokanta

Asiakkaan siirtymisen ja liikkumisen ergonominen ja aktiivinen avustaminen
Apuvälinepalveluprosessi ja -saatavuusperusteet
Toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja turvallisuutta edistävät apuvälineet ja hyvinvointiteknologiset ratkaisut, kuten liikkumisen apuvälineet ja pienapuvälineet.
Eri toimintaympäristöjen esteettömyys ja saavutettavuus

Motivoivan ohjaamisen ja motivoivan keskustelun teoreettiset periaatteet
Vuorovaikutuksen ja viestinnän keinojen harjoittaminen
Toteutusaika
19.04.2022 - 31.08.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
Maksuton

Opintojakso sisältyy Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen ja ensisijaisesti opintojaksolle hyväksytään tähän koulutukseen hakeneet.

Lue lisää Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena

Tavoitteet
Ymmärrät ja osaat hyödyntää ICF- viitekehystä toimintakyvyn ja osallisuuden kuvaamisessa.
Ymmärrät kuntoutus- ja sosiaalialan asiakas- ja palveluprosessien vaiheet
Tunnistat asiakkaan toimintakyvyn, osallisuuden sekä kuntoutus- ja palvelutarpeen arvioinnin perusteita ja osaat etsiä näyttöön perustuvia arviointimenetelmiä.

Tiedät yksilön ja ryhmän ohjaamisen lähtökohtia ja periaatteita. Tiedät vuorovaikutukseen vaikuttavat tekijät ja tunnistat omat vuorovaikutuksesi vahvuudet ja kehitettävät asiat.
Osaat potilassiirtojen aktivoivan ja ergonomisen avustamisen pääperiaatteet.

Tiedät apuvälineprosessin vaiheet ja osaat perustella hyvinvointiteknologian / apuvälineiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden tukemisessa.
Pääsyvaatimus

Toimintaterapia AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen hakeneet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkkotyöskentely ajasta ja paikasta riippumatta, itsenäisesti toteutettavat kirjalliset ja käytännölliset tehtävät, mahdollisuus henkilökohtaiseen verkkoyhteydellä toteutuvaan ohjaukseen.
Käytännöllisen osaamisen syventäminen toteutuu liitettynä toimintaterapeutin tutkinnon ammatillisiin opintoihin.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Toimintaterapeuttikoulutuksen aloittaville henkilöille

Ei edellytetä edeltävää osaamista
Ryhmäkoko
Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa.
Opiskelumateriaali
Tieto verkko-opiskelualustalla
Opettaja
Sirpa Silaste, Tuula Hämäläinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti Toimintaterapia  AMK-tutkinto työvoimakoulutuksena -koulutukseen hakeutuneille.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli perut ilmoittautumisen, on peruutus tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi