Tradenomi (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. LAB-ammattikorkeakoulun monialaisten digitaaliset ratkaisut -koulutusten yhteisenä piirteenä on osaamisen uusintaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä. Tällä YAMK-koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin. 

Liiketalouden ja matkailun alan digitaaliset ratkaisut -koulutuksen keskiössä ovat digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden hyödyntäminen organisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Käytännön opiskelusta vähintään puolet on tutkivaa kehittämistä. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.

Ydinopintojen opintojaksoihin sisältyy pääsääntöisesti 2–3 lähiopetuspäivää. Lisäksi joillakin opintojaksoilla järjestetään verkkoluentoja ja/tai -ohjausta. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä, johon voi liittyä myös ryhmätyöskentelyä. Ydinopintoihin liittyviä lähiopetuspäiviä on noin 2–4 pv/kk. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutukset ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi