Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Kehitä esimies- ja johtamistaitojasi liiketalouden YAMK-koulutuksen avulla

Liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin ja tehtäviin kuin yliopistossa suoritettu maisteritutkinto.

Pohjakoulutusvaatimuksena on tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi vaaditaan vähintään kaksi vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta.

Opintojen keskeisiä teemoja ovat esimies- ja johtamisosaaminen. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetusta on yleensä noin kolmen viikon välein, ja lähijaksot kestävät perjantai-iltapäivästä lauantai-iltapäivään (pe klo 14–19, la klo 9–15).

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi