Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Liiketalouden ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa kehitetään esimies- ja johtamistaitoja. Koulutus soveltuu erityisesti työelämässä toimiville tradenomeille, kauppatieteiden kandidaateille ja restonomeille.

Koulutukseen hakevalla pitää olla liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopistettä liiketalouden korkeakoulutasoisia opintoja. Lisäksi vaaditaan riittävää työkokemusta liiketalouden alalta.

Opintojen keskeisiä teemoja ovat esimies- ja johtamisosaaminen sekä laskentatoimi ja juridiikka. Koulutuksessa perehdytään alan uusimpaan tutkimustietoon ja saadaan valmiudet soveltaa ja hyödyntää teoreettista tietoa työelämässä.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua. Lähiopetusta on yleensä noin kolmen viikon välein, ja lähijaksot kestävät perjantai-iltapäivästä lauantai-iltapäivään (pe klo 14–19, la klo 9–15).

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi