Traumainformoitu lähestymistapa sosiaali- ja terveysalalla

Lapsuudenaikaiset haitalliset kokemukset, ACE-kokemusten terveys- ja hyvinvointivaikutukset, traumaattinen stressi, traumaperäinen kasvu, traumainformoitu lähestymistapa, vireystilaikkuna, polyvagaalinen teoria, kiintymyssuhde, ammatillinen itsetuntemus, tunnetaidot, myötätuntoinen kohtaaminen.
Toteutusaika
24.03.2021 - 29.11.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- kuvata lapsuudenaikaisten haitallisten kokemusten (ACE) syntymekanismia sekä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia
- tunnistaa traumaattisen stressin merkkejä sekä traumaperäisen kasvun mahdollisuuden
- nimetä ja kuvata traumainformoidun lähestymistavan kulmakivet
- tunnistaa mitä turvan tunteen huomioiminen tarkoittaa työyhteisön eri tasoilla
- arvioida omaa ammatillista itsetuntemustaan tunnetaitojen ja myötätuntoisen kohtaamisen näkökulmasta
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Non-stop-toteutus verkossa ajalla 24.3.2021 – 29.11.2021 (Moodle-verkko-oppimisympäristö). Opetusmateriaaleihin voi perehtyä verkkoalustalla omaan tahtiin ja oppimistehtävät palautetaan sitä mukaa, kun ne saa valmiiksi. Jos työpaikalta osallistuu useampi, voi kaksi tehtävää viidestä tehdä yhdessä parin/työtiimin kanssa. Opettajan vapaaehtoinen ohjaustapaaminen verkossa kerran kuussa (ei kesäloman aikana).

Teema 1: Lähdemateriaaliin perehtyminen ja omien tavoitteiden laadinta (yksilötehtävä)
Teema 2: ACE-tutkimukset, videotehtävä (mahdollista tehdä parin/tiimin kanssa yhdessä, jos osallistujat ovat samasta työpaikasta)
Teema 3: Traumainformoidun lähestymistavan teoriaperusta, essee (yksilötehtävä)
Teema 4: Kehittämistehtävä: työyhteisön arviointi traumainformoidusta näkökulmasta (mahdollista tehdä parin/tiimin kanssa yhdessä, jos osallistujat ovat samasta työpaikasta)
Teema 5: Reflektiotehtävä: itsetuntemus ja omien tavoitteiden toteutuminen (yksilötehtävä)
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille 50 paikkaa
Opiskelumateriaali
* Sarvela, K. & Auvinen, E. (toim.) 2020. Yhteinen kieli - Traumatietoisuutta ihmisten kohtaamiseen. Basam Books JA
* Burke Harris, N. 2019. Syvälle ulottuvat juuret. Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen. Basam Books TAI englanninkielinen alkuteos The Deepest Well: Healing the Long-Term Effects of Childhood Adversity TAI YouTube-video: TED-talk / Nadine Harris 2014: How childhood trauma affects health across a lifetime
* Muu materiaali (artikkelit, videot jne.) ilmoitetaan opintojakson alussa virtuaalisella oppimisalustalla Moodlessa.
Opettaja
Minna Kuvajainen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

* Osallistujalla on hyvä olla vähintään 2 kk työkokemusta sosiaali- tai terveysalan yksikössä tai sivistysalalla (kehittämistehtävän tekeminen)

* Osallistujan on hyvä olla tietoinen, että opintojaksolla käsiteltävät teemat saattavat aktivoida mahdollisia omia vanhoja traumakokemuksia, jolloin on hyvä varmistaa, että saa tukea niiden käsittelyyn.

Huom! Traumainformoitu työote on eri asia kuin posttraumaattisen stressireaktion hoitomuoto tai muu traumaspesifi hoitaminen. Traumainformoitu lähestymistapa on koko työyhteisön ja lopulta yhteiskunnan muuttamista traumaa ymmärtäväksi ja turvan kokemusta vahvistavaksi niin arkisessa kanssakäymisessä peruspalveluissa kuin erityispalveluiden parissa.

 

Arviointimenetelmät
Hyväksytysti suoritetut video, essee, kehittämistehtävä, reflektiotehtävä.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi