Tulevaisuuden asiantuntijat

Palveluiden laatu ja laatutietoisuus
Avoin innovaatiotoiminta
Toteutusaika
02.10.2021 - 17.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
YAMK-koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Lukujärjestykseen voit tutustua TimeEdit -ohjelmassa. Kontaktitunnit aikaan sidottuja zoomissa.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida ja luoda tiedon ja osaamisen jakamiseen sekä jalostamiseen perustuvaa palvelukulttuuria
- kehittää käyttäjälähtöisiä palveluja ja ekosysteemiä tulevaisuuden haasteiden suuntaisesti
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
- kontaktiopetus zoomissa
- työelämäläheinen toteutus, opiskelijan itseohjautuva työskentely yhteistyössä yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- oppimistehtävät
Ryhmäkoko
Avoimen AMkin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Lähiopetuspäivät
2.10.2021 09.00–12.00
12.11.2021 14.00–17.00
Opettaja
Arja-Tuulikki Malin, Anja Liimatainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Arviointimenetelmät
Hyväksytyt arvioitavat oppimistehtävät
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi