Turvallinen lääkehoito

Opintojakson teemoja ovat: Turvallinen lääkehoito, turvalliseen lääkehoitoon liittyvät periaatteet ja toimintaympäristöt, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot, lääkeaineiden vaiheet elimistössä, lääkeaineiden keskeiset vaikutusmekanismit,

Opintojaksolla käsitellään lääkehoidon teoriaa, lääkehoidon taitojen harjoittelua, lääkelaskentaa sekä lääkehoidon keskeisiin asioihin liittyvää pohdintaa.

Lääkehoidon teoria käsittelee yleisiä terveysongelmia ja niiden lääkehoitoa, kuten sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoitoa, diabeteksen lääkehoitoa, yleisiä periaatteita kivunhoidosta sekä lääkkeettömästä hoidosta, ikääntyneen lääkehoitoa sekä sen erityispiirteitä, lasten kivunhoidon erityispiirteitä, mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden lääkehoitoa sekä anafylaksia hoitoa, että epilepsia keskeisiä lääkehoitomuotoja.

Lääkehoidon taitojen harjoittelu pitää sisällään lääkkeiden jakamisen perusperiaatteet, keuhkosairauksien lääkehoitoon annettava potilasohjaus sekä verensokerin mittaukseen liittyvää problematiikka ja sen huomiointi.

Lääkelaskennan perusteissa perehdytään yleisimpiin lääkelaskuihin ja niiden ratkaisuihin. Lääkelaskut sisältävät niin yksikkömuunnoksia, ratkaisutapoja sekä peruslaskuja.
Toteutusaika
22.08.2022 - 18.12.2022
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


 

Hinta
45 € (alv 0%)
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Sosionomiopiskelijoille suunnattu lääkehoidon verkko-opintokokonaisuus.
Opetusmenetelmissä käytetään erilaisia digitaalisia menetelmiä.
Opintojakso sisältää itsenäisiä suoritettavia kirjallisia tehtäviä
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Turvallinen lääkehoidon toteutus ei anna sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille/ammattilaisille suoraa lupaa toteuttaa lääkehoitoa. Tämä toteutus ei korvaa lääkehoidon osaamisen verkossa-koulutusta (LOVE-tentit/näytöt), joilla työelämän organisaatiot varmistavat henkilön lääkehoidon osaamisen. Työnantaja varmistaa työntekijän lääkehoidon osaamisen sekä koulutuksen haluamallaan tavalla.

Työnantajan vastuulla on selvittää työntekijän lääkehoidon opintojen laajuus ja vastaavuus lähihoitajan lääkehoidon opintoihin ja määritellä (yksikön lääkehoitosuunnitelmaan), miltä osin ammattihenkilöt voivat osallistua lääkehoidon toteuttamiseen.

Tätä kurssia suositellaan jokaiselle sosionomiopiskelijalle, joka haluaa oppia perusteita turvallisesta lääkehoidosta sekä sen keskeisistä teemoista!
Ryhmäkoko
ei rajoitettu osallistujamäärää
Opiskelumateriaali
Luento- ja verkkomateriaalit ovat verkkoympäristössä.
Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. 2021. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy. Helsinki
Sosiaali- ja terveysministeriö. 2021 (uusin painos). Turvallinen lääkehoito: Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. yliopistopaino, Helsinki.
Opettaja
Fanny Kilpinen, Katja Puhakainen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Lääkehoitoon liittyvät ja taitojen harjoitteluun liittyvien tehtävien suorittaminen kriteerien mukaisesti hyväksytty/täydennettävä. (hyväksytty suoritus edellyttää H-tason suoritusta)
Kriteerit näkyvissä Moodlessa
Lääkelaskut hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on aina sitova.

Aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille muutaman päivän sisällä ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta.

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@lab.fi

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi