Työsuhdeasiat

Työelämän suhteiden keskeisten oikeudellisten lähteiden sisältö ja merkitys sekä niiden soveltaminen
käytäntöön. Esimiehen toiminnan oikeudelliset rajat ja vastuut.
Toteutusaika
30.09.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestykseen voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- selittää työelämän sääntelyn tavoitteet ja käytännön merkityksen erityisesti esimiestoiminnan kannalta
- kuvailla keskeisimmän työlainsäädännön
- johtaa työsuhteita
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Moodle / Zoom. Opintojakso toteutetaan verkkokurssina, joka muodostuu oikeustapausanalyyseista (2 kpl ) ja niihin liittyviä teemoja käsittelevistä tietoiskuista sekä verkkotehtävistä- ja tentistä. Tehtäväklinikka.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Esimiestyö, liiketoiminnan juridiset ja taloudelliset lähtökohdat tai vastaava juridiikan perusteita sisältävä opintojakso.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Koskinen, S., Ullakonoja, V.: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa. Keuruu 2016.
Leppänen, K.: Yhdenvertaisuus työelämässä. Talentum Media 2015. Teos löytyy myös digitaalisena.
Muu digitaalisessa oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.
Lähiopetuspäivät
30.9.2021 16.00–17.00
14.10.2021 16.00–17.00
4.11.2021 16.00–17.00
25.11.2021 16.00–17.00
9.12.2021 16.00–17.00
Opettaja
Päivi Toivola-Rekola
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakson suorittaminen edellyttää opiskelijoilta n. 135 tunnin työpanosta.

Arviointimenetelmät
Kokonaisarvosana perustuu oikeustapausanalyysien sekä soveltavan verkkotentin arviointiin. Kummankin paino arvioinnissa on 50%.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi