Työyhteisön johtaminen

Opiskelija tutustuua ja oppiiarvioimaan ja kriittisesti kehittämään työyhteisön toimivuutta. Ratkaisukeskeisen ja reflektoivan johtamisen käsitteitä sekä haastavien tilanteiden käsittelyä työyhteisössä samoin kuin uorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä toimivassa työyhteisössä käsitellään kurssin aikana.
Toteutusaika
13.04.2021 - 31.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti ja kehittää työyhteisön toimivuutta
- ottaa esimiehenä vastuun haasteellisista tilanteista ja niiden ratkaisuista työyhteisössä
- kehittää vuorovaikutusta ja viestintää esimiestyössä ja työyhteisössä
- toimia esimiehenä eettisesti kestävällä tavalla
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Juuti, Pauli, and Antti Vuorela. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi . 5. uud. p. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2015. Print. https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1mu4kem/alma991747433906254

Vanhala, S. & Kotila, O. 2006. Korkean tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin kytkennät henkilöstövoimavarojen johtamisen tutkimuksessa. Työelämän tutkimus Vol 4 nro 2. https://journal.fi/tyoelamantutkimus/article/view/87641
Lähiopetuspäivät
13.4.2021 09.15–15.30
4.5.2021 09.15–15.30
Opettaja
Ville Sarpo, Johanna Kuisma
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi (peitä henkilötunnuksesi loppuosa todistuksestasi tietoturvasyistä)

Toteutuksessa on kaksi lähikertaa, jotka toteutetaan zoomin välityksellä.
Lähikerrat ovat 13.4 ja 4.5.2020 klo 9.15-15.30

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi