Valokuvauksen historia

Käymme läpi valokuvauksen kansainvälistä ja suomalaista historiaa 1800-luvulta nykypäivään.
Erityisesti valokuvataiteen historia, mutta muutkin valokuvauksen osa-alueet kuvajournalismista muotivalokuvaukseen ovat läsnä opetuksessa.
Valokuvien käyttö ja ilmaisulliset keinot ovat yhteydessä välineen teknologisiin muutoksiin, mutta valokuvat kertovat vahvasti myös oman aikansa yhteiskunnallisista ilmiöistä. Kuvataiteen tyylikaudet, taiteen teorian ajankohtaiset keskustelut ja valokuvaus ovat nekin kytköksissä toisiinsa. Opintojakso pyrkii liittämään valokuvauksen historian tunnetut nimet ja kuvat näihin moniin yhteyksiin avaten näkymää myös valokuvan tulevaisuuteen digitaalisessa maailmassa.
Opintojakso tarjoaa valokuvaajalle välttämättömän sivistyksellisen tietopohjan omasta välineestä, inspiraation lähteen ja lähtökohdat opinnäytetyön kirjallisen osan toteuttamiseen.
Toteutusaika
10.01.2022 - 31.05.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- verrata valokuvauksen historian vaiheiden suhdetta kunkin ajan ilmiöihin ja yhteiskunnalliseen kehitykseen
- sijoittaa kuvaajia tyylihistoriallisesti eri aikakausiin
- hankkia tietoa valokuvauksen historian ja tutkimuksen alalta.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Toteutukseltaan opintojakso koostuu luennoista, esitelmistä, keskusteluista, kirjallisuuteen tutustumisesta ja kirjallisista tehtävistä. Opintojakson aikana teemme vierailun mm. Suomen valokuvataiteen museolle Helsinkiin. Opintojakson lopuksi pidetään tentti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
HUOM: Ensisijaisesti hyväksytään ryhmän MLTIVK20S opiskelijoiden ilmoittautumiset, toissijaisesti vanhempien valokuvaopiskelijoiden ilmoittautumiset.
Opiskelumateriaali
Saraste Leena: Valokuva, muisto - viesti - taide. Musta taide. 2010
Kukkonen Jukka, Vuorenmaa Tuomo-Juhani, Hinkka Jorma: Valokuvan taide - suomalainen valokuva 1842 - 1992. Suomalaisen kirjallisuuden seura. 1992
Heikka E., Lintonen K., Rastenberger A-K: Valokuvataiteen ydin. 1900-luvun suomalaiset valokuvat ja taidepuhe. Maahenki. 2014


Opettajan erikseen ilmoittama kirjallisuus ja artikkelit.
Lähiopetuspäivät
10.1.2022 09.00–12.00
17.1.2022 09.00–12.00
24.1.2022 09.00–15.00
31.1.2022 09.00–12.00
7.2.2022 09.00–12.00
14.2.2022 09.00–12.00
21.2.2022 09.00–12.00
7.3.2022 09.00–12.00
14.3.2022 09.00–12.00
25.3.2022 09.00–12.00
28.3.2022 09.00–12.00
4.4.2022 09.00–12.00
11.4.2022 09.00–12.00
19.4.2022 09.00–12.00
Opettaja
Pauliina Pasanen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

HUOM. Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdassa ilmoitetut opetuspäivät ovat verkossa, ei lähiopetuksena kampuksella.

Opetus kerran viikossa 3-4 tuntia Zoomissa. 80 % läsnäolo, muutoin opettajan määräämiä lisätehtäviä. 

HUOM. Opintoihin liittyvät mahdolliset materiaali- ja ekskursiomaksut eivät sisälly avoimen AMK:n osallistumismaksuun, joten ne jokaisen osalistujan tulee maksaa erikseen. 

Arviointimenetelmät
Tunneille osallistuminen. Kirjallisten ja suullisten tehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tentin läpäiseminen hyväksytysti.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi