Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sosionomeille (AMK), 60 op

Vastaa kysyntään ja täydennä sosionomi (AMK) -tutkintosi varhaiskasvatuksen sosionomin
pätevyydellä! Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen
laajuiset opinnot yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia
varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ja hän osaa edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista varhaiskasvatusympäristössä; havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa; toteuttaa, kehittää ja arvioida kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa; muodostaa oman kasvatusnäkemyksen; kehittää työtään varhaiskasvatuksessa; tunnistaa ja arvioida erilaisten lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä; vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia kohdennetulla tuella; tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyötarpeen lapsen ja perheiden tukemiseksi; ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä ja käyttää tuen tarpeeseen soveltuvia menetelmiä.
Toteutusaika
04.01.2022 - 31.12.2022
Opetus alkaa ennakkotehtävillä viikoilla 1- 3, kontaktiopetus alkaa viikolla 4
Laajuus
60 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

tai

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

 

Hinta
100 euroa (alv 0 %)/lukukausi

Koulutuskokonaisuus 60 op sisältää:

  • varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot 30 op
  • varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen -harjoittelu 15 op
  • opinnäytetyö / kehittämistehtävä 15 op
Kohderyhmä

Sosionomitutkinnon suorittaneet, joilta puuttuu varhaiskasvatuspätevyys

Pääsyvaatimus

Pääsyvaatimuksena on sosionomitutkinto.

Toimita todistus suorittamastasi sosionomitutkinnosta 12.12.2021 mennessä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi

 

 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ensimmäisen lukukauden opetus toteutuu kontaktiopetuksena, pääosin verkossa, viikot 4, 8, 13 ja 17. Viikoilla 8 ja 13 toteutetaan yhteensä 2 – 3 lähityöpajaa vaihtoehtoisesti Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla. Lisäksi kokonaisuuteen sisältyy runsaasti itsenäistä opiskelua.
Koulutus sisältää 10 viikon harjoittelun viikoilla 5-7, 9-12 ja 14-16. Opintojen suorittaminen edellyttää työ- tai harjoittelupaikkaa, jossa opiskelija voi toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tai opettajan tehtävissä. Harjoittelu- tai työpaikat hankitaan itse ennen opintojen aloittamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan 8 paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opettaja
Pipsa Murto, Outi Kokko-Muhonen
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: avoinamkatlab [dot] fi

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi