Webteknologiat

Web-maailma pähkinänkuoressa
- Standardien kehitys
- Protokollat
- Selaimen ja palvelimen yhteistyö
- Web services
- AJAX

HTML5
- HTML5-dokumentin rakenne
- Lomakkeen syöttökentät
- Media-elementit
- Muut HTML5 -piirteet

CSS3
- CSS3 valitsimet
- Tyylien kuvaus
- Tyypilliset CSS-tekniikat
- Tutustuminen yleisimpiin CSS-kirjastoihin mm. Bootstrap, Google Material Design

JavaScript
- JavaScriptin peruskäyttö
- ECMAScript standardi
- Tapahtumankäsittely
- DOM-muokkaus
- Lomakevalidointi
- JQuery

AJAX ja REST
- XMLHttpRequest-objekti
- JQuery ja AJAX
- Liittymä REST-palveluihin

NodeJS
- REST-rajapinnan toteutus
Toteutusaika
03.03.2021 - 16.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36 
53850 Lappeenranta

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee web front end -kehittäjän työkalupakkiin kuuluvat tekniikat. ©Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa eri päätelaitteille mukautuvan web-sivuston. Opiskelija osaa hyödyntää valmiita käyttöliittymäkehyksiä ja lisäosia. Opiskelija tuntee web-ohjelmoinnissa käytettävien ohjelmointikielten merkityksen selaimessa toimivan sovelluksen toteutuksessa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Monimuoto-opetus, palautettavat arvioitavat tehtävät ja tentti.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Ilmoitetaan opintojakson aikana.
Lähiopetuspäivät
9.3.2021 08.15–10.00
11.3.2021 14.15–16.00
16.3.2021 08.15–10.00
17.3.2021 08.15–10.00
23.3.2021 10.15–12.00
26.3.2021 08.15–10.00
30.3.2021 08.15–10.00
31.3.2021 08.15–10.00
6.4.2021 10.15–12.00
8.4.2021 08.15–10.00
13.4.2021 08.15–10.00
14.4.2021 08.15–12.00
20.4.2021 08.15–10.00
21.4.2021 08.15–12.00
27.4.2021 08.15–10.00
28.4.2021 08.15–12.00
3.5.2021 08.15–12.00
4.5.2021 08.15–10.00
10.5.2021 10.15–12.00
11.5.2021 08.15–12.00
Opettaja
Tommi Kallonen, Liisa Uosukainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso toteutetaan osittain virtuaalisena Zoomissa/moodlessa. Harjoitustehtävien suorittamiseen on tarjolla lähiopetusta.
Virtuaalisten opetuskertojen luennot ovat vapaaehtoisia, mutta osallistuminen on suotavaa. Harjoitustehtäviä voi suorittaa myös itsenäisesti ja etänä. Tentti ja arvioitavat tehtävät ovat pakollisia.

Kokonaistyömäärä 133 h, josta opiskelijan itsenäistä työtä n. 75 h.

Arviointimenetelmät
Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin ja tenttiin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi