YAMK-polkuopinnot, Insinööri (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, verkko-opinnot 10 op

YAMK-koulutuksen polkuopinnot muodostuvat tutkinnon ensimmäisen lukuvuoden opinnoista eli kolmesta TAI neljästä 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Huom! Erillishaussa eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Polkuopinnot edellyttävät sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Kun opiskelija on suorittanut polkuopinnoissa vähintään 10 op, keskiarvo vähintään 3, hän voi hakea erillishaussa kyseiseen koulutukseen YAMK-tutkinto-opiskelijaksi. Tutkinto-opiskelijaksi voit kuitenkin hakeutua vasta, kun kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkinnon, opistoasteen tutkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen on olemassa.
Toteutusaika
09.01.2023 - 31.12.2023
Opetus alkaa 9.1.2023. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
10 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Verkkokampus
 

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa. 

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2022 mennessä LABin lukujärjestysohjelmassa. Ryhmäkoodi TLTIKONE23KV.

Pääsyvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on Insinööri (AMK)- tai tekniikan kandidaatin tutkinto tai vastaava opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

YAMK-hakukelpoisuuteen kuuluvaa tutkinnon jälkeistä kahden vuoden työkokemusta ei avoimen ammattikorkeakoulun YAMK-polkuopinnoissa edellytetä. Työkokemusta kannattaa kuitenkin kerryttää riittävästi ennen YAMK-polkuopintojen aloittamista, jotta sujuva hakeutuminen YAMK-tutkinto-opiskelijaksi mahdollistuisi heti kun polkuopinnot on suoritettu.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opiskelu on toteutettavissa kokonaan verkossa, mutta mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös lähipäiviä kampuksella. Opetus on ryhmitelty lähipäiviksi, joita on 1-2 päivää samalla viikolla. Oppimistehtävät ovat joko yksilöllisiä tai ryhmätöitä. Opiskelussa käytetään hyväksi Moodle-alustaa.
Ryhmäkoko
5
Opiskelumateriaali
Luennot pidetään englanniksi yhdessä englanninkielisen master-opiskelijoiden ryhmän kanssa, mutta tehtävät ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi. Luentojen seuraaminen edellyttää englannin kielen riittävää ymmärtämistä.
Muuta tärkeää

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Polkuopintojen maksuehdot

Avoimen AMK:n polkuopintojen ensimmäisen lukukauden maksu 100 € tulee maksaa 7 vrk sisällä siitä, kun saat tiedon, että sinulla on polkuopiskelijapaikka. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeessä.

Jos saat polkuopinnot suoritettua jo syyslukukauden aikana, niin voit hakea YAMK-tutkinto-opiskelijaksi syksyn erillishaussa. Tässä tapauksessa sinulta veloitetaan avoimen AMK:n lukukausimaksu 100 euroa (alv 0 %) vain kuluneet lukukauden osalta.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et maksa saamasi polkuopiskelijapaikan lukukausimaksua määräajassa, peruuntuu paikkasi automaattisesti. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta, vaikka peruisit polkuopiskelijapaikan myöhemmin.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi