Maahanmuuttajille suunnatun sairaanhoitajakoulutuksen valintakoe

Seuraavan kerran maahanmuuttajille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen voi hakea kevään 2022 yhteishaussa.

Kevään 2021 valintakoeohjeet:

Kirjallisessa kokeessa on kolme osuutta: suomen kielen taidon osoittaminen, matemaattiset taidot ja opiskelu- ja viestintätaitojen osoittaminen esseen avulla. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna. Kirjalliseen kokeeseen ja haastatteluun osallistuneet hakijat asetetaan valintajonoon osioiden yhteispisteiden perusteella.

Kirjallinen valintakoe

Kirjallinen valintakoe koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Suomen kielen taidon osoittaminen: Hakijalta edellytettävä suomen kielen riittävä kielitaito korkeakouluopintoihin on vähintään B1-tasoa. Hakijan, jonka äidinkieli ei ole suomi, tulee osoittaa suomen kielen taitonsa suorittamalla valintakokeen yhteydessä suomen kieltä mittaava osio. Suomen kielen arviointi valintakokeessa tapahtuu asteikolla hyväksytty / hylätty.  Hyväksytyn tuloksen saamiseksi vaaditaan vähintään puolet suomen kielen kokeen pisteistä.
  2. Matemaattiset taidot: Matematiikan osio arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn tuloksen saamiseksi vaaditaan vähintään puolet matematiikan kokeen pistemäärästä.
  3. Essee: Esseessä arvioidaan opiskelu- ja viestintätaitoja. Esseen maksimipistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 10 pistettä.

Valintahaastattelu

Valintahaastattelu on ryhmähaastattelu. Haastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta, viestintätaitoja ja motivaatiota tutkinnon suorittamiseen. Haastattelun maksimipistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 10 pistettä.

Valintakokeen kesto ja aikataulu

Kirjallisen valintakokeen kesto on 2 tuntia 30 minuuttia. Ryhmähaastattelut järjestetään samana päivänä kirjallisen valintakokeen jälkeen.