Hakeutuminen MOTARI-opintoihin

MOTARI-opinnot soveltuvat parhaiten sinulle, jos tavoitteenasi on ammattikorkeakoulututkinto ja haluat opiskella Lahdessa tai Lappeenrannassa.

Kuka voi hakea MOTARI-opintoihin?

Sinun tulee olla perustutkinto-opiskelija Koulutuskeskus Salpauksessa, Saimaan ammattiopisto Sampossa tai Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksella.

Lisäksi toivomme, että olet motivoitunut, oma-aloitteinen ja sinulla on hyvät opiskeluvalmiudet.

Hakiessasi suomenkielisiin MOTARI-opintoihin sinulla tulee olla hyvä suomen kielen taito (suositus: B2-taso).

Sinulla tulee olla käytettävissä opiskeluun oma päätelaite (mielellään läppäri).

Milloin kannattaa hakea MOTARI-opiskelijaksi?

Toivomme, että sinulla on hakuvaiheessa näyttöä opintomenestyksestäsi eli vähintään yksi lukukausi opintoja takana omassa oppilaitoksessasi.

Opiskeluoikeus MOTARI-opinnoissa on sidoksissa opiskeluoikeuteesi ammatillisessa oppilaitoksessa. Suosittelemme, että sinulla olisi hakuvaiheessa opiskeluoikeutta jäljellä vähintään vuosi, jolloin sinun ei tarvitse yrittää suorittaa MOTARI-opintoja hirveällä kiireellä.

Kiintiöt

MOTARI-opintoja on mahdollista suorittaa miltei kaikissa LABin koulutuksissa. LAB asettaa kuhunkin koulutukseen minimikiintiöt MOTARI-opiskelijoille. Esimerkiksi liiketalouden koulutukseen voidaan ottaa puolivuosittain kolme MOTARI-opiskelijaa molemmille kampuksille.

Hakeminen

MOTARI-opintoihin voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Opinnot alkavat vastaavasti syyslukukauden (1.8.-31.12.) tai kevätlukukauden (1.1.-31.7.) alussa. 

Jos tulet valituksi, sinulla on oikeus suorittaa MOTARI-opintoja LABissa sen lukukauden loppuun, jonka aikana valmistut omasta oppilaitoksestasi.

KEVÄÄN HAKU

30.4. Haku elokuussa alkaviin MOTARI-opintoihin päättyy. Ota tätä ennen yhteyttä MOTARI-vastuuopoon, sovi keskusteluaika ja kirjoita motivaatiokirje.
15.5. Oppilaitoksesi toimittaa LABille ehdotuksen uusista, syyslukukaudella aloittavista MOTARI-opiskelijoista. Esitys perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista. Esityksen liitteinä ovat kirjoittamasi motivaatiokirje ja opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista.
31.5. LAB tekee päätökset valittavista MOTARI-opiskelijoista ja tiedottaa hakijoita.
elokuu MOTARI-opinnot alkavat

SYKSYN HAKU

31.10. Haku tammikuussa alkaviin MOTARI-opintoihin päättyy. Ota tätä ennen yhteyttä MOTARI-vastuuopoon, sovi keskusteluaika ja kirjoita motivaatiokirje.
15.11. Oppilaitoksesi toimittaa LABille ehdotuksen uusista, syyslukukaudella aloittavista MOTARI-opiskelijoista. Esitys perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista. Esityksen liitteinä ovat kirjoittamasi motivaatiokirje ja opintosuoritusote suorittamistasi opinnoista.
30.11. LAB tekee päätökset valittavista MOTARI-opiskelijoista ja tiedottaa hakijoita.
tammikuu MOTARI-opinnot alkavat

Motivaatiokirje

Laadi ennen vastuuopon tapaamista motivaatiokirje, jossa kuvaat motivaatiosi sekä opinto- ja urasuunnitelmiasi. Motivaatiokirjeen pituus on 1-2 sivua (A4). 

Kuvaile motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

  • Millainen oppija olet?  
  • Millaista osaamista sinulla on ja mitä haluaisit oppia MOTARI-opinnoissa?
  • Millaisia ammatillisia tavoitteita sinulla on ja millaista työtä haluaisit tehdä opintojesi päätyttyä?
  • Mikä sinua innostaa ja mitä asioita teet vapaa-ajallasi?
  • Miksi haluat MOTARI-opiskelijaksi ja miksi sinut pitäisi valita MOTARI-opiskelijaksi?

Voit kertoa motivaatiokirjeessä myös vapaasti muusta, mikä mielestäsi on keskeistä valinnan kannalta.

Huomioitavaa

LABissa opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun oma päätelaite, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen. Pääsääntöisesti suosittelemme aloittamaan opinnot mahdollisella jo olemassa olevalla laitteellasi. Kun laitetarpeet hahmottuvat opintojen käynnistyttyä, sinun on helpompaa hankkia omaan käyttöön parhaiten soveltuva laite. Päätelaitteellasi tulet pääasiassa käyttämään Office-pakettia, selainta ja muita kevyitä ohjelmia. 

Tekniikan alalla opintoihin tarvitaan kannettava tietokone, tabletti ei riitä raskaampien ohjelmistojen pyörittämiseen. Jos olet vasta hankkimassa laitetta, odota opintojen alkuun. Saat opettajilta ohjeistusta sopivan laitteen hankintaan.