Opiskelu MOTARI-opinnoissa

MOTARI-opinnoissa tavoitteena on, että suoritat perustutkintosi ohella ammattikorkeakouluopintoja vähintään 30 opintopistettä (op). MOTARI-opinnot sisältävät sekä LABin yhteisiä opintoja että alakohtaisia ammatillisia opintoja.

MOTARI-opiskelijat osallistuvat integroidusti LABin tutkinto-opiskelijoiden opetukseen: lähiopetus järjestetään LABin kampuksella Lahdessa tai Lappeenrannassa, mutta myös verkko-opetukseen on mahdollista osallistua.

MOTARI-opiskelijana laadit opintosuunnitelmasi sovittamalla yhteen oman oppilaitoksesi ja LABin opetuksen aikatauluja. Tämä edellyttää sinulta vahvaa motivaatiota ja oma-aloitteisuutta.

Opintojen rakenne ja laajuus

MOTARI-opiskelijana sinun tulee suorittaa vähintään 10 opintopistettä yhteisiä opintoja ja vähintään 20 opintopistettä ammatillisia opintoja

MOTARI-opintoihin on määritelty omat, koulutuskohtaiset opetussuunnitelmat, jotka koostuvat tutkintokoulutusten ensimmäisen vuoden opinnoista. Opetussuunnitelmasta näet, mitä opintoja sinun tulee MOTARI-opintojen aikana suorittaa.

Tutustu MOTARI-opetussuunnitelmiin

Osaamisen näyttö osana MOTARI-opintoja

Osaamisen näytöllä voit osoittaa LABin opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista riippumatta siitä, miten olet osaamisesi hankkinut. Näytöstä sovitaan aina näyttöä vastaanottavan opettajan kanssa. 

Osaaminen näytetään opettajan määrittelemällä tavalla, esim. raportilla, esityksellä, portfoliolla, arviointihaastattelulla tai simuloidulla työtilanteella. Näyttönä voidaan hyväksyä myös aiemmissa opinnoissa tehtyjä tuotoksia, joihin mahdollisesti vaaditaan jokin lisänäyttö. Lisänäytöt voivat olla esim. LABin vaatimuksien mukainen raportointi tai jonkin osa-alueen tentti.​

Huom! MOTARI-opintoja ei voi kerryttää suorilla hyväksiluvuilla. 

Ohjaus ja tuki

Järjestämme MOTARI-opintojen alussa yhteisen aloitusinfon, jossa käydään läpi opiskelun käytäntöjä ja tarkistetaan, että saat LAB-käyttäjätunnuksesi toimimaan. 

Opiskelet LABissa avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijan statuksella. Opintojesi aikana saat ohjausta ja tukea oman oppilaitoksesi opoilta, LABin avoimen AMK:n henkilöstöltä sekä LABin tutoropettajilta.

MOTARI-opintojen jälkeen

Kun olet saanut perustutkintosi valmiiksi ja sinulla on vähintään 30 opintopistettä MOTARI-opintoja suoritettuna, voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa, touko- ja marraskuussa.

Sinulla on MOTARI-opintojen päättymisen jälkeen yksi vuosi aikaa jättää hakemus erillishaussa. Tämän jälkeen voit hakea meille pelkästään yhteishaun kautta, mutta suorittamasi MOTARI-opinnot ovat edelleen hyväksiluettavissa tutkintoon.